De 50 meest voorkomende Joodse achternamen

Weinig verrassend: Cohen en Polak zijn de meest voorkomende Joodse achternamen in Nederland. Na de top 25 van populairste Joodse voornamen nu de top 50 van algemeenste familienamen.

Ik ben in het gedenkboek In Memoriam – met de namen van 101.414 Nederlands-Joodse oorlogsslachtoffers – nagegaan wat de meest voorkomende achternamen zijn.

Net als bij de voornamen een voorbehoud. Getrouwde vrouwen staan in het bestand onder hun dubbele achternaam (Cohen-Polak) en zijn dus apart geteld. Het was ondoenlijk dit allemaal uit te splitsen. De lijst gaat dus uit van de namen van mannen en ongehuwde vrouwen.

Abraham Cohen (1915-1941) combineerde de meest voorkomende Joodse voornaam met de meest voorkomende Joodse achternaam (privécollectie, Digitaal Monument Joodse Gemeenschap in Nederland)

Abraham Cohen (1915-1941) combineerde de meest voorkomende Joodse voornaam met de meest voorkomende Joodse achternaam (privécollectie, Digitaal Monument Joodse Gemeenschap in Nederland)

 1. Cohen (1433)
 2. Polak (1085)
 3. de Vries (903)
 4. Frank (526)
 5. de Jong (512)
 6. de Leeuw (407)
 7. van Gelder (406)
 8. Meijer (400)
 9. van Dam (337)
 10. van Praag (298)
 11. Jacobs (298)
 12. Gans (283)
 13. de Groot (275)
 14. Waterman (273)
 15. Levie (251)
 16. van Leeuwen (240)
 17. Wolff (239)
 18. Sanders (234)
 19. Blitz (222)
 20. Groen (214)
 21. Wolf (213)
 22. Swaab (207)
 23. Prins (206)
 24. de Lange (201)
 25. de Hond (201)
 26. Koster (191)
 27. Velleman (190)
 28. van Gelderen (189)
 29. Blok (180)
 30. Kool (178)
 31. Goudsmit (170)
 32. Hakker (167)
 33. Fresco (163)
 34. van der Sluis (162)
 35. van de Kar (159)
 36. Simons (158)
 37. Poons (154)
 38. Salomons (153)
 39. Wurms (151)
 40. Koopman (149)
 41. Mok (149)
 42. Speijer (147)
 43. Reens (146)
 44. Vos (144)
 45. Fransman (143)
 46. Stern (140)
 47. Schaap (139)
 48. Presser (138)
 49. Boas (136)
 50. Roos (135)

Ter vergelijking de algemene top 50 van meest voorkomende familienamen in Nederland van 2007 (PDF). Er is redelijk wat overlap. Tien namen komen in beide lijsten voor: de Jong, de Vries, Meijer, de Groot, Vos, van Leeuwen, Jacobs, Koster, van Dam en Prins.

Duifje Sack recte Ram-van Leeuwen (1912-1943): haar meisjesnaam was zeer algemeen, de naam van haar man bepaald niet (privécollectie, Digitaal Monument Joodse Gemeenschap in Nederland)

Duifje Sack recte Ram-van Leeuwen (1912-1943): haar meisjesnaam was zeer algemeen, de naam van haar man bepaald niet (privécollectie, Digitaal Monument Joodse Gemeenschap in Nederland)

 1. de Jong
 2. Jansen
 3. de Vries
 4. van de/den/der Berg
 5. van Dijk
 6. Bakker
 7. Janssen
 8. Visser
 9. Smit
 10. Meijer/Meyer
 11. de Boer
 12. Mulder
 13. de Groot
 14. Bos
 15. Vos
 16. Peters
 17. Hendriks
 18. van Leeuwen
 19. Dekker
 20. Brouwer
 21. de Wit
 22. Dijkstra
 23. Smits
 24. de Graaf
 25. van der Meer
 26. van der Linden
 27. Kok
 28. Jacobs
 29. de Haan
 30. Vermeulen
 31. van den Heuvel
 32. van de/der Veen
 33. van den Broek
 34. de Bruijn/Bruyn
 35. de Bruin
 36. van der Heijden/Heyden
 37. Schouten
 38. van Beek
 39. Willems
 40. van Vliet
 41. van de/der Ven
 42. Hoekstra
 43. Maas
 44. Verhoeven
 45. Koster
 46. van Dam
 47. van de/der Wal
 48. Prins
 49. Blom
 50. Huisman


Reacties

 1. Bart Mendelson zegt:

  Heel cynisch zou men ook kunnen zeggen dat dit, gezien de achtergrond van de lijst, de minst voorkomende achternamen zijn.

 2. Ik begrijp dat je het cynisch bedoelt, maar om er even serieus op in te gaan:

  Dat zou natuurlijk alleen kloppen als bepaalde families extra op de korrel zijn genomen, maar ik ga ervan uit dat de nazi’s niet op familienaam hebben gelet. Dit is inderdaad een overzicht van de meest voorkomende namen onder de slachtoffers. Of dat sterk afwijkt van de namen van overlevenden betwijfel ik. Gezien het zeer hoge percentage slachtoffers in Nederland ga ik ervan uit dat het resultaat redelijk representatief is.

 3. Ik begrijp niet waarom mensen beweren dat wanneer de moederskant Joods is, je dan pas Joods bent. Dit wordt immers zo helemaal niet vertaald vanuit de Bijbel. Is deze richtlijn soms vanuit Talmoed, welke los van Thora staat?

  • Bracha zegt:

   @Sandra, dit staat wel heel duidelijk in Torah /Tenach aangegeven. Lees bv verhaal van de zoon van een Israelitscihe vrouw met een Egyptische vader. Hij moest gestenigd worden omdat hij de naam van G-d misbruikte. Het stenigen was alleen voor een Jood en voor een niet Jood doden met het zwaard.

   • hoi Bracha (08.07.13) bedankt, alleen het ging om ‘wanneer ben je Joods’ .
    Jouw verhaal , interessant overigens hoor, ook al weet ik zo niet waar dit staat, gaat over een reactie richting iemand uit het volk van Israel blijkbaar. shalom!

  • Gavin Jonkman zegt:

   Beste Maarten mijn de achternaam van mijn overgrootmoeder aan moederszijde was Pavias. Ik ben de naam wel eens tegen gekomen als Joodse achternaam,als deze naam Joods is ben ik dat dan ook?
   Groet Gavin

 4. Hallo Sandra,

  Wanneer is iemand dan joods volgens de bijbel of thora etc.

  • Hoi Brenda en anderen! sorry het duurde even maar zo maar ineens kwam ik weer op deze site zonder te beseffen dat ik eens een reactie had geplaats.
   WANNEER JOODS ?; kijk maar eens naar Salomo in bijbel, Gods Woord. Salomo had een Ammonitische vrouw Naäma, waaruit Rechabeam is voortgekomen en deze zoon bleef uiteraard in de Juda-lijn. Vervolgens zijn daaruit weer nieuwe nageslachten voortgekomen. Dus als men beweert ‘nee alleen vanuit moederlijn’ dan ben je Joods dat is onbijbels dan zou dat betekenen (m.b.t. tot Salomo en de Ammonitische, 1 Kon. 14) dat het Joods volk al geen Joods volk meer zou zijn, al eerder niet meer. Daarnaast; het is logisch dat Joods bloed Joods bloed is en als dat uit de man is dan is zijn Joods zijn (bloed) niet anders dan van een vrouw anders zou men ‘meer’ of ‘minder’ waardes gaan geven en dat zou sowieso afdoen aan je Joods zijn. BELANGRIJK is de bijbelse fundering en verstaan van namen. “Jood” komt van woord ,Yehuda (Yehudim = meervoud: Joden) . Alle twaalf stammen zijn dan ook niet allemaal Joden. Wel de stam Juda, 1 van de 12 stammen. shalom! aan Tzachi Fischer: bedankt en interessant als dat een ‘manier’ was om etc.

   • Wat mij verwonderd uit het schrijfen is
    Dat ze zo graag jood willen zijn,
    Als je een telg van Rodchild bent dan kan ik daar nog in Komen
    Wat is nu u gedachte.
    Met vriendelijke groet,
    M v Bree

 5. Tzachi Fischer zegt:

  @Sandra,

  Dit wordt gedaan omdat je (vroeger) alleen 100% zeker weet wie de moeder van het pasgeboren kind is, en niet de vader. Als de moeder Joods is, is het kind dat dus ook.

  • Francoise zegt:

   In de keuken werd door mijn moeder alles volgens de joodse traditie bereid, kosjere keuken, ik wist niet eens hoe varkensvlees smaakte. Maar dat alles is geen bewijs geweest van joodse afkomst te zijn. Kosjere keuken voedselbereiding was aangeleerd via de vrouwelijke lijn dus meer weet ik echt niet. Eigenlijk wist ik niet dat anderen niet kosjer aten. Komt misschien ook wel door een familietak met geloofsrichting dat ze geen bloed mogen eten, die hebben wel geprobeerd na de tweede wereldoorlog de hele familie te bekeren. Ook van die geloofsrichting werd de joodse afkomst van mijn moeder verteld, zou bekend zijn bij de joodse gemeente, over mijn familietak uitleg nl.wikipedia.org/wiki/Jehova’s_getuigen

 6. Pieter van Turnhout zegt:

  In het verleden werd de bepaling van je moeder vaak gebruikt dus b.v. jan van marie Het kind Jan,dat uit marie geboren werd ` marie had een kind gebaard´. De man, verwekker, was er vaak alleen als voeder in de weer zo hij al bekend was. Er is een tijd geweest dat moeders, ook van het menselijk soort zoogdier prima voor hun jongen konden zorgen en in veel gevallen zie je dat dat ook nu nog gebeurd. De vader doet er niet zo toe, hij levert alleen maar een zaadcel per jong. Moeder levert de rest en dat was en is vaak heel wat. Per slot zijn we ook maar zoogdieren en ook daar zie je dat het mannetje te hooi en te gras bevrucht en de vrouwtjes nesten krijgen. De mannetjes laten uit gewoonte hun zaad achter in een of meerdere vrouwtjes, zodat niets verloren gaat en het voortbestaan van de soort behouden blijft. De mens werkt en heeft alle tijden gewerkt aan een gestructureerde aanpak en is geëindigd bij het monotheïsme met het aanwijzen van een hoofd van een familie. Napoleon bepaalde dat al die hoofden een naam kozen en dat voortaan hun kinderen die naam verder zouden dragen

  • Dirkje zegt:

   Ik ben het niet met je eens.
   Ten eerste betreffende naamgeving:
   ” Veel mensen denken dat we in Nederland onze familienamen aan Napoleon te danken hebben. Dat hebben ze ooit eens op school geleerd of uit een weetjesrubriek opgepikt en dit inzicht werd en wordt nog steeds bevestigd als het onderwerp bijvoorbeeld in de media ter sprake komt.
   Deze onjuiste voorstelling van zaken blijft vooral levend omdat hij een heroïsch element bevat: men trachtte Napoleons voorschriften te ondermijnen en te bespotten door een rare naam aan te nemen, bijvoorbeeld Naaktgeboren of Poepjes (die twee namen komen altijd naar voren als het daarover gaat). Aan het begin van de 19e eeuw, toen Nederland door de Fransen was bezet, hadden de meeste inwoners echter al een familienaam. Ook de naam Naaktgeboren bestond al en de naam Poepjes, die in 1811 in Friesland door een tweetal families werd aangenomen, was in die omgeving toch ook al bekend voordat Napoleon op het toneel verscheen.”

   Bronverwijzing : Dit is een gedeelte uit een artikel van Leendert Brouwer. Het is ook verschenen in Respons, Mededelingen van het Meertens Instituut 8, 2006.

   Daar komt de vraag nog bij: Hoe zit het dan met de verwijzingen naar de voornaam van de vader, zoals vroeger gebruikelijk was? Denk aan Janszoon, Pieterszoon, Adriaanszoon, etc. die later zijn verbasterd naar Janse, Pieterse, Adriaanse, Abrahamse enz. De uitgang “se” staat voor ” zoon van” en je weet zelf hoeveel namen in Nederland op “se” eindigen. etc. En dit alles speelt al voor Napoleontische Tijd.
   Bekijk ook de site “Netwerk Naamkunde” eens, daar kun je interessante dingen lezen.

   Ten tweede: Het mannetje bevrucht niet te hooi en te gras in de natuur. Het vrouwtje staat het mannetje met de beste perspectieven c.q. genen toe, om met haar te paren. Welk mannetje is een goede donor? Kan hij goed jagen? Kan hij het nest verdedigen? Dit alles bepaalt voor het vrouwtje welk mannetje het meest geschikt is. Het verschil heeft te maken met taakverdeling en gedrag. Dat heet seksuele dimorfie (letterlijk: tweevormigheid). Over het algemeen voeren mannetjes een strijd om de gunsten van een vrouwtje. Deze strijd wordt door rituelen veelal in goede banen geleid. De mannetjes bieden tegen elkaar op met zang, grotere geweien, imponeergedrag of kleurenpracht, want zij moeten indruk maken, willen zij hun specifieke genen kunnen laten voortbestaan.

   • Gelezen ergens dat Zeeuwse familienamen te herkennen zijn eindige op -se. Speciaal daarom gaan zoeken op internet en gevonden naamkunde.net (boek van Lo van Driel, titel: ‘Van Aarnoudse tot Zachariasse. Zeeuwse familienamen’, uitgave uit 2007.) Handige site, dus niet alleen meertens.nl.

 7. is van den berg, een joodse naam?
  ik heb voor mijn gevoel, veel met het jodendom, met kunst, zang , muziek, alsof ik dat al jaren ken.
  Bekende en onbekende mensen, nemen voetstoots aan dat ik joods ben. Hoe kom ik erachter
  dat er in mijn familie joodse banden waren?

  met vriendelijke groet,

  Jan Alex van den Berg

  • Martijn zegt:

   Ja, Van den Berg is een Joodse naam.
   Mozes heette zo. Dat staat zelfs in de bijbel, in het boek Exodus: “Toen Mozes van den Berg kwam…”

   • Hallo Martijn,
    In de bijbel staat inderdaad ‘Toen Mozes van den Berg kwam’, maar het lijkt mij meer dan logisch dat hiermee wordt bedoeld dat hij van de berg af liep. Achternamen kwamen immers pas rond de tijd van Napoleon.
    Groetjes, Francis.
    PS: Wisten jullie dat Mozes, volgens een Rabbijnse legende, heeft gestotterd?

  • Dirkje zegt:

   Van de(n) Berg is een naam die bij Joden en niet-Joden voorkomt. Je zult in kerkregisters, GBA´s etc moeten gaan zoeken, via de namen en geboortedata van je ouders, grootouders, overgrootouders om er achter te komen of er Joods bloed in jouw familie zit.

   1. Ontleend aan een toponiem met het bestanddeel ‘berg’. Het element berg treffen we in talloze samenstellingen aan. In de lage delen van ons land betreft het vaak benamingen van geringe bodemverheffingen.
   2. Bij joodse families kan deze familienaam een zinspeling op het patroniem ‘ben Baruch’ zijn.

   Het is overwegend Van den Berg, omdat het zelfstandig naamwoord ‘berg’ dat aan de familienaam ten grondslag ligt als een mannelijk woord wordt beschouwd; het lidwoord ‘de’ neemt derhalve na het voorzetsel de vorm ‘den’ aan.

   Bron: Nederlandse Familienamenbank

  • Bianca Meijer zegt:

   Hoi Alex weet jij al meer over de naam van den berg?
   Mijn Over grootmoeder haar naam was van den berg(Elizabeth Johanna).
   Dus zit ik eigenlijk met dezelfde vraag als jij.
   Ben Benieuwd.

 8. Francois zegt:

  Danke vir de wonderlike artikel! Ek is van Suid-Afrika met meestal Nederlandse voorouers. Ek is ook afkomstig van ‘n Jacobs onder andere 😉

 9. is davids een joodse achternaam? mijn over over groot opa was namelijk een jood maar is toen met een niet joodse vrouw getrouwd, is het nu dus nog steeds een joodse naam of niet?

 10. Mijn achternaam is Meijer, maar zover ik weet heb ik niks Joods in de Familie. Betekent dit dat ik iets Joods heb of is dat gewoon toeval?

 11. Dirkje Abma zegt:

  Mijn moeder heette Schaap met haar achternaam en kwam uit een “echt” Joods gezin. Ondergedoken in Friesland ontmoette zij mijn vader en trouwde hem na de oorlog, vandaar dat mijn achternaam Abma is, een echte Friese naam. Er is echter een mysterie in haar familie. Haar moeder, mijn oma dus, heette Maria Bertha Molenman van haar meisjesnaam. We hebben een soort van stamboom onderzoek gedaan naar die kant van de familie. We kwamen uit bij Baruch Moleman, koffiemolenmaker in Wurms. De naam Molenman wordt soms met de n en soms zonder de n geschreven. Moleman, Molenman, Moolenman, maar op zich komt de naam in geen enkel Joods register voor. In de In Memoriam en op het Joods Digitaal Monument komt hij maar 1 x voor, en dat is dus de familie van mijn grootmoeder. Ik vermoed dat er ergens een huwelijk heeft plaatsgevonden tussen een Joodse vrouw en een niet Joodse man en dat zo de naam Molenman in gebruik is gekomen. Weet jij misschien waar ik hier verder naar kan zoeken?
  Bedankt alvast.
  groeten,
  Dirkje Abma

  • Hallo Dirkje,

   Ik ga eens op zoek naar de Joodse familie Molenman, ik kom erop terug!

   • Dirkje Abma zegt:

    Dag Maarten,
    Dank je wel voor je reactie. Ik ben heel benieuwd of jij iets weet op te diepen en wat het eventuele resultaat met spanning af!!
    Geweldige site trouwens Maarten. Kwam hier toevallig terecht en kom zeker regelmatig terug in de toekomst om een beetje te grasduinen.
    Lieve groet,
    Dirkje

 12. Hallo Dirkje, Hoewel je vraag ongetwijfeld gericht is aan Maarten van der Meer hierbij toch alvast mijn reactie omdat ik regelmatig veel heb geraadpleegd op de websites van joodsmonument.nl, en van de ogs.nl, zie slachtofferregister van de Oorlogsgravenstichting. Men leest de achternaam met spelling Mooleman, op deze sites Maria Bertha Schaap-Mooleman.
  De achternamen Schaap en Mooleman ken ik ook van stamboomonderzoek van mijzelf en aangetrouwde families in Nederland, gezinnen die niet-joods waren met deze namen maar toch ook wel bekend dat het ook namen zijn van joodse Nederlanders. Van achternaam Abma zijn drie personen te vinden in het slachtofferregister op website ogs.nl, zojuist gelezen hierbij de link
  http://srs.ogs.nl/index.php#search
  Op mijn eigen website is ook in mijn kwartierstaat van vaderszijde achternaam met spelling Moleman, Molemans, Moolemans, te vinden via zoekbalkje op mijn site, achternaam Schaap bij de families regio Rotterdam op de site deden.eu, dat is via mijn homepage te vinden kazenbroot.nl zie ook website nog in bewerking graag rekening mee houden kazenbroot.eu
  Met vriendelijke groet ook aan Maarten van Macy

  • Dank voor je reactie Macy :)

  • Dirkje Abma zegt:

   Hallo Macy,
   Ook jij bedankt voor je reactie. Mijn vraag was dan misschien aan Maarten gesteld, omdat hij de eigenaar van de site is, maar ieder antwoord is natuurlijk heel erg welkom! Omdat ik gelijk wilde reageren heb ik nog niet op je site gekeken, maar ga dat zo meteen gelijk doen. Dat de naam Abma vermeld word in het ogs register wist ik wel, zij zijn echter geen familie. Frappante vernoeming is die van Bernardus Abma, overleden in Batavia. Mijn vader is als dienstplichtig militair in Indonesië geweest. Hij heet Broer met zijn voornaam en wij gaan samen elk jaar hier in Leeuwarden naar de herdenking van de Friese gevallen militairen. Elk jaar weer lees ik dan de naam B. Abma op het monument en schrik daar steeds weer van. Ik besef dan dat het net zo makkelijk zijn naam had kunnen zijn die daar staat. Nogmaals bedankt voor je informatie en de genomen moeite.
   Lieve groet,
   Dirkje

  • Hallo Macy. Wat goed dat je zo in e.e.a. verdiept hebt. Ben je misschien ooit eens iets, misschien wel op diezelfde site die je genoemd hebt, tegengekomen met de achternaam ‘De Roos’ ?? En naam ‘De Vries’?? Het schijnt dat in Nederland (wat ik heb gelezen op internet hoor) De Vries op 2e plaats staat (na Cohen, op 1ste) van meest voorkomende namen in Nederland.
   Juist ‘bloemen’- namen zijn ook van mensen die Joods zijn, wist je dat? Schijnt zo te zijn. Benieuwd naar je reactie en ben ook nog wat op zoek….
   hartelijke groet,
   Sandra

   • Hallo Sandra, Zojuist je bericht gelezen, is interessant. Dat wist ik inderdaad ook over bloemen-namen. Persoonlijk raadpleeg ik nog meer voor onderzoek indien het te maken heeft met de joodse slachtoffers tweede wereldoorlog met name deze site joodsmonument.nl. Van de achternaam de Vries is deze wellicht geschikt voor onderwijs joodsmonument.nl/person/488779/nl
    Daarom hierbij tevens over Eva Roos, helaas geen foto’s, moeder van Leo Denneboom,
    joodsmonument.nl/person/555374/nl
    Alfred de Roos en Celine de Roos, geen foto’s, joodsmonument.nl/person/497267/nl
    Zo geschreven Devries, totaal 6 zoekresultaten, joodsmonument.nl, onder andere Marcelle Antoinette Devries, joodsmonument.nl/page/361392/nl
    Niet te vergeten auteur Shmu’el Hacohen, boek: Zwijgende stenen. De spelling Hacohen heeft te maken met Cohen, zie bijv. Keetje Asscher-Cohen, joodsmonument.nl/person/479076/nl
    Het boek heb ik vroeger gelezen, van harte aanbevolen, uitg. Den Haag, 1989.

 13. Van Vulpen zegt:

  Mijn moeder haar achternaam is Meijer gekregen van haar vader ben ik dan door deze naam Joods? Ik heb geen jodendom geloof en de naam is afkomstig van mijn opa niet van mijn oma?Zover ik weet heeft mijn opa wel joodse gebruiken gehad maar mijn oma niet heel verwarrend allemaal! Mijn vader draagt de achternaam Van Vulpen een achternaam waar ik helemaal niets vanaf weet en maar weinig hoor zou deze naam ook joods kunnen zijn?

 14. Ik verbaas mij dat Roos een Joodse achternaam is,want mijn zwager heet zo,maar zijn voorouders waren echte Scheveningers met Scheveningse dracht enz,dan toch Joodse voorouders?

  • Als mensen met die achternamen werkelijk Joods zijn dan zouden deze toch moeten voorkomen in dergelijke Joods Bronnen Register lijkt mij, met de bekende voornamen en geboortedata om te zien of het werkelijk die en die persoon is. Pas ontdekt dat bijv. in 1811-1812 er achternamen aangenomen werden door Joods mensen die geregistreerd werden. groeten van Sandra.

 15. Lang niet al die namen zijn EXCLUSIEF Joods. De Vries is een van de meest voorkomende Joodse achternamen, maar onder niet-Joden natuurlijk even goed.

 16. Het is machtig interessant,nooit te oud om te leren!

 17. Veel van mijn kennissen en vrienden hebben wel ergens joodse takken of connecties. Het lijkt me ook logisch dat de achternamen in de loop van de honderden jaren zijn “geïnfiltreerd” met Hollandse namen (en omgekeerd). Mijn overgrootvader was joods en is enkele dagen na het bombardement in Rotterdam gevlucht naar Engeland. Zijn zoons zijn uitsluitend met niet-joden getrouwd en hebben nakomelingen, die niet langer joods zijn. Overigens waren zij totaal niet met joodse gebruiken opgegroeid, aangezien we al sinds de negentiende eeuw een echt atheïstische familie zijn. Ik heb dan ook geen affiniteit of bekendheid met de cultuur, al wil ik wel een keer Israel bezoeken vanwege de familie-geschiedenis.

 18. Wim van Duijvenbode zegt:

  Om nog eens terug te komen op de discussie over de vraag wanneer je Joods bent: Als je de vele geslachtsregisters in de bijbel letterlijk volgt, d.w.z. zonder eigen redeneringen er bij, ben je een Jood of Jodin als je vader een Jood is.
  Alle andere redeneringen komen niet in de bijbel voor. Het zijn zelfgemaakte regels of het zijn menselijke interpretaties van wat er letterlijk in de bijbel staat.

  Als je de scheppingsorde volgt (biologisch) ben je 100% Joods als je twee 100% Joodse ouders hebt, en ben je gedeeltelijk-Joods als je (voor)ouders gedeeltelijk-Joods zijn/waren.
  Ik geloof dat het Gods bedoeling was en is om een apartgezet volk op deze aarde te hebben en dat is het volk Israël.
  Ik geloof dat het niet Gods bedoeling was en is dat Joodse mensen met niet-Joodse mensen trouwen en op die manier gedeeltelijk-Joodse kinderen krijgen.
  Ik geloof dat God er blij mee is als een gedeeltelijke-Jood terugkeert naar Gods bedoelingen en zich weer helemaal voegt in Gods volk.
  Vandaar dat ik gedeeltelijke-Joden ook zie als Joodse mensen.

  P.S. 1 Dit alles nog even los van in de bijbel voorkomende situaties dat niet-Joden deel worden van het Joodse volk.
  P.S. 2 Biologisch gezien ben ik een niet_Jood.

  • Dirkje Abma zegt:

   Een beetje late reactie, sorry daarvoor. Er moet me toch van het hart dat je citeert uit een religieus boek dat door de Joden niet als hun “bijbel” wordt gezien. De Joodse wet doet niet in “gedeeltelijk” Joods, daarin is het gewoon je ben het wel of niet. En als je moeder Joods is dan ben je voor de Joodse wet dus Joods, heel duidelijk, maar misschien niet eerlijk tegenover de mensen met een Joodse vader. Uiteindelijk gaat het om je gevoel en niet om wat een wet zegt. Als je vader Polak of Cohen heet bijvoorbeeld, lijkt het me moeilijk om je niet Joods te voelen. Betreffende je stukje over Joodse grootouders het volgende. Het waren de wetten van de Nazi’s die over het aantal Joodse grootouders gingen. Had je meer als 1 Joodse grootouder dan werd je al Joods beschouwd. En we weten allemaal wat dat betekende.

   • Men heeft geluk gehad als instanties niets konden bewijzen over afkomst van ouders als hun grootouders toevallig niet met elkaar getrouwd waren tijdens WW2 in Nederland. In mijn eigen stamboom geen bewijzen gevonden van joodse voorouders, hoewel dat werd beweerd door mijn ouders. Mijn eigen achternaam zou te herleiden zijn tot de marranen, blijven steken voor de tijd van Napoleon bij patroniemen. Interessante achternamen moeder’s voorouders, gewoon Nederlandse veel voorkomende namen die toevallig ook vermeld zijn op deze pagina 50 meeste voorkomende Joodse achternamen. Bij lidmaatschappen van kerken, begraafplaatsen onderzoek alleen de christelijke voorouders gevonden. Mijn onderzoek is nog niet afgerond. Bestudeerd o.a.
    http://nl.wikipedia.org/wiki/Rassenwetten_van_Neurenberg

    • Dag Hannie,
     Sorry, ik las jouw bericht pas vandaag, vandaar deze late reactie. Mijn vraag is waarom je een link zet naar de wetten van Neurenberg? Deze hebben niets met het begrip Joods zijn te maken, maar zijn door de nazi’s in het leven geroepen om de isolatie van Joden in Duitsland bij de wet te regelen, dus wat je daar zoekt is mij een raadsel. Verder is het natuurlijk zo, dat je op begraafplaatsen bij kerken en in registers van lidmaatschappen van kerken voor een groot gedeelte alleen christelijke voorouders vindt. Dan gebruik je de term Maranen, een begrip dat door zowel Joden als Moslims als kwetsend wordt ervaren.
     Het woord marrano betekent namelijk in het Spaans tegelijkertijd ook viezerik of varken. Tegenwoordig wordt het woord in Spaanstalige landen nog steeds in deze betekenis gebruikt. Al in 1380 onder Johan I van Castilië werd het gebruik van dit soort woorden om joden of moslims aan te duiden verboden. Het woord wordt door zowel joden als moslims als zeer kwetsend ervaren, omdat voor beiden het varken een onrein dier is.
     Joods voelen is joods zijn. Ik denk dat geen enkele wet of voorschrift dat op kan leggen, uiteindelijk is het (volgens mijn nederige mening) zo dat je Joods bent als je dat zo aanvoelt.
     Met vriendelijke groeten,
     Dirkje

    • Ricardo zegt:

     Hallo, betreft joodsmonument.nl/page/274171
     joodsmonument.nl/page/274136
     Veel succes allemaal.

     • Roos, de Roos, nog meer mogelijk ook Joodse achternamen, roosjeroos.nl

      • Prima site, roosjeroos.nl, met info joodse genealogie, over gedoopte joden en alweer gelezen met uitleg over het woord Marranen, ook kleine letters in de tekst marranen, website kerkenisrael.nl, door ds. H. Biesma, in: Vrede over Israël, jaargang 36, zie nr. 5, nov. 1992, en vervolg nr. 6, dec. 1992. (Indien iemand daarover verder wil praten, dan lijkt het me beter aan deskundigen over te laten die dat beter kunnen doen dan ik.)

    • Extra site meer info site kerkenisrael.nl, zie verder kerkenisrael.nl/vrede-over-israel/

 19. Beste Maarten, ik vind het jammer dat je me nooit geen antwoord meer gegeven hebt dus ik wil nog een poging wagen . ik draag de achternaam Marges op zich geen joodse naam maar gezien mijn overmatige interesse voor het joodse volk en mijn vader waarvan men vroeger dacht dat hij joods was zou ik erg graag wat dieper willen graven maar ik weet niet de juiste wegen . ik stuitte op deze site en heb wel een antwoord van je gehad dat je zou kijken dat is dan zeker niet gelukt want ik heb daarna nog twee vragen gesteld en nooit meer iets vernomen. nu begrijp ik dat je waarschijnlijk overstelpt word met vragen maar ik hoop dan nu toch dat je mijn vraag serieus neemt want het is erg belangrijk voor mij. mijn namen zijn Yvonne Petronella Johanna en mijn vader heette Hendrikus Nelis en zij vader heette Gerrit en zijn moeder Petronella Verkerk mischien kan je hier iets mee en zo niet dan hoor ik dat ook graag mischien heb je een ander advies voor me?

  Vriendelijke groet, Yvon

  • Beste Yvonne,

   Ik heb even wat onderzoek gedaan, maar kan je niet echt verder helpen. Je zou dan je hele stamboom moeten uitzoeken. De voor- en achternamen die je noemt zijn in ieder geval niet Joods.

   Groeten,

   Maarten

  • Pieter Marges zegt:

   Beste Yvonne,

   Na wat zoektochten over het internet kwam ik onbedoeld op deze site en zag jouw verhaaltje staan.

   Dit kwam door de combinatie joods en de naam Marges.

   Ik ben al enige tijd bezig met het zoeken naar de voorouders met de naam Marges zoals ook ik daar een afstammeling en naamdrager van ben.

   Ik heb eens even gekeken maar heel in de verte zijn wij familie van elkaar. Zoals alle personen met de naam Marges in Nederland. Daar ben ik ondertussen wel uit.
   Als ik het goed heb dan zijn de opa (Andries Marges 1825) van jouw opa (Gerrit Marges 1889) en de opa ( Jan Marges 1813) van mijn vaders opa ( Pieter Marges 1873) broers ( snap je hem nog 😉 )
   Hun vader was Jaques Marges (1779) getrouwd met Geertruida Holleker.
   Wellicht wist je het al maar rond 1750 komt het gezin Jacques Marges met zijn vrouw Marie Bergeras Maisonnave ( Maisonnabe) met hun kinderen vanuit Frankrijk naar Rotterdam.

   Zij hebben hun roots in zuid frankrijk liggen in het plaatsje Salies de Bearn tegen de Pyreneeën aan.

   Onlangs heb ik meer voorouders gevonden. En deze voornamen geven de indruk dat er wellicht een connectie ligt met een joodse bloedlijn. Maar dit is allemaal nog vers en moet nog verder worden uitgezocht.
   Mocht je meer willen weten, laat maar van je horen ik ben zeker bereid om je dat te vertellen wat ik weet.

   • Hallo Pieter,
    Per toeval lees ik je bericht wat gestuurd is op mijn verjaardag(kadootje:))
    omdat ik weer eens op zoek ben naar mijn roots, wat ben ik blij met dit bericht en ja, natuurlijk zou ik heel graag meer willen weten en ik zal je mijn email adres geven dat lijkt me wel wat handiger.
    ik hoop dat je al wat meer weet en zie je bericht tegemoet:)

    Groet, Yvon

   • Hallo Pieter, er ging wat mis met mijn berichtjes vandaar dat ik nog een keer laat weten dat ik het fijn zou vinden als je mij laat weten als je wat meer weet? ik heb op bericht geblokkeerd gedrukt dus weet niet of je het vorige bericht heb gehad en ik was een beetje over enthousiast en heb ook twee keer hetzelfde bericht gestuurd maar hoop snel wat te horen.

    Groet, Yvon

   • Hallo Pieter ik hoop dat je nog antwoord gaat geven?

   • Hallo Pieter, het schijnt dat je deze site niet meer bezoekt? ik heb je opgezocht op facebook maar geen reactie dus nog maar een poging wagen in de hoop dat je dit leest.

   • Beste Pieter Marges

    Ik zou graag wat van je willen horen?

    Yvonne Marges

 20. Suzanne Leonard zegt:

  beste,

  Graag had ik geweten of -van Es- een joodse familienaam is ,gesitueerd in Lisse.
  Hoe kunnen we dit verder opzoeken ?
  Bestaat er een lijst van alle joodse oorlogsslachtoffers ?

  Met dank,
  Suzanne

  • Hallo Suzanne. Die lijst bestaat: http://www.joodsmonument.nl/

   De naam Van Es komt daar inderdaad voor. Dat betekent overigens niet dat iedereen die Van Es heeft van Joodse afkomst is. Ikzelf, bijvoorbeeld, stam van een christelijke familie Van Es af.

  • Hallo Suzanne, ik ben een van Es van vaders kant maar zijn moeder was een Solleveld, en zei is [sinds kort weet ik dat] een Jodin, uiterlijk Oma,mijn vader en zijn zus echt Joods.
   Alleen ontkende mijn tante {Margriet] dat wij Joods zijn, logisch na zo.n oorlog vanwege je Joods zijn.
   Nu snap ik mijn liefde voor dit volk en land, en begrijp ik waarom ik mij nooit Nederlander heb gevoeld.
   heel betrokken, diep rechtvaardigheids gevoel, opkomen voor die ander, door ruim 4 maanden vrijwilligerswerk in Jerusalem kwam ik Thuis, en heb ik nog steeds heimwee.

 21. Marga kok zegt:

  Ben met stamboom bezig…is Kok een joodse achternaam? En de naam Mes?

  • Monique van Heteren zegt:

   Ik reageer op Marga Kok die op 10/09/2013 vroeg of de naam Mes joods is.
   Ik ben met een Mes getrouwd. Mijn schoonvader had 7 broers en ook verder terug kwamen grote gezinnen voor met heel veel zonen. De voorouders van de familie Mes (waar mijn man van afstamt) komt oorspronkelijk uit Zeeland. Er is – voorzover bekend – geen joodse band.

 22. Familienamen zoals Mes in mijn stamboom, zie ook Slachtofferregister van de Oorlogsgravenstichting te Den Haag, http://srs.ogs.nl/

 23. Hallo

  Is Schatteman een joodse familie naam?

 24. Gemakkelijk namen zoeken: wiewaswie.nl , zie ook eens in België: arch.be/

 25. Tjitske zegt:

  Op allefriezen.nl, zie daar geen Schatteman, wel Schatsman, heleboel Schat, volgens mij niets Fries.

 26. Schatteman, in ieder geval met een katholieke pastoor bij de voorouders, inderdaad achternaam in België, Vlaanderen, rooms-katholiek, lees maar in oude kranten en tijdschriften Nederlandse websites kb.nl, zie delpher.nl, niet alleen Historische Kranten, veel succes = tijdschriften.delpher.nl , jaar 1623, “Ode tot den Eerweerden Heere Jan Schatteman” (pastoor van S. Macarius-Kercke tot Laerne), “Beschrijvende ‘t leven van den H. Macarius.”

  • Betreft familienaam Schatteman, lees > naamgenoten (omdat ik niet veronderstel dat de pastoor in 1623 nakomelingen heeft gehad en helemaal niet met de naam Schatteman, ongeacht welke spelling). Succes, ik ben wel benieuwd of Schatteman wel of geen joodse achternaam zou kunnen zijn, je weet maar nooit, wie stamt niet af van Adam en Eva het oudste mensenpaar.

 27. Schatteman, achternaam indien wel joods zie varianten daarvan website yadvashem.org , indien men zoekt voor letterlijke spelling van achternaam Schatteman, wel succes in holocaust database op website jewishgen.org , rekening houden met veel meer resultaten indien “sound alike” wordt gebruikt, shalom!

 28. Ik heb ook weleens hetzelfde afgevraagd zoals bij achternaam Schatteman en veel gevonden op ancestry.com, en voor Schatteman is veel te vinden. Zie vooral find a grave index internationaal vijf resultaten spelling Schatteman, in Frankrijk een en in Vlaanderen/België vier resultaten, taal Engels, France, Belgium, personen geboren in de vorige eeuw, begraven in de periode 1914 – 2008 = search.ancestry.com
  Verder veronderstel ik dat het wel nuttig is om te starten bij eigen familiepapieren, gewoon stamboom onderzoek starten bij gemeentes waar men is ingeschreven wat men daar heeft, voorouders begraafplaatsen en kerkgenootschappen die hebben ook archieven ledenadministraties.

 29. Julie zijn raar en die gast van deze website is niet joods hij is vast hindoe ofzo

 30. Met zoveel belangstelling voor joodse achternamen en ook andere levensbeschouwingen en religies, kijk ook eens bij feesten en vieringen, inclusief herdenkingen, op beleven.org > deze maand en vooral van belang vandaag is maandag 27 januari 2014 een vermeld bij Europa: Holocaust herdenkingsdag, en twee dagen bij onderwerp: Christendom. Met link > beleven.org/feesten/maanden/januari_2014

 31. Achternaam Roos later Schaap? Zou vermeld zijn op roosjeroos.nl.

  • Is goed zie linkerkolom homepage roosjesroos.nl, Boeken, 1. Joodse Genealogieën, roosjeroos.nl/Boeken
   [in de rechterkolom onder die titel klik op > (verdere informatie) auteur Maarten Etmans, uitg.1997.] Dit antwoord is geen reclame van wie dan ook, doorgegeven toevalstreffers van het zoekmachines.

  • Hai Danny,
   Schaap wordt zowel bij Joden als bij niet-Joden als achternaam gebruikt. Mijn moeder kwam uit een echt Joods gezin, zij heette Henny Margaretha Schaap, dochter van Joseph Schaap en Maria Bertha Mooleman. Grappig als je bovengenoemde commentaren leest, aan de ene kant van de familie een dierennaam en aan de andere kant een beroepennaam. Vaak werden namen van dieren door Joden gebruikt, denk aan de bekende violist uit de 50er en 60er jaren, Bennie Beer, aan bv Maurice de Hond, of de beroemde filosoof David Gans. Dierennamen die dan weer niet door Joden werden gebruikt zijn er ook, denk aan bv John de Mol. Ook de zgn “Herkomstnamen” waren gebruikelijk, bv Van Kleef, Hamburg, van Antwerpen enz. Herkomstnamen werden ook door veel niet-joden gebruikt, denk aan Rembrandt van Rijn, Erika Terpstra, Henk van Aalst enz.

 32. Dank u wel Mees en Dirkje, Alles gevonden voor vriendin op site van Roosje Roos.

 33. Beste Mensen,

  Onze grootouders zaten in het verzet van Amsterdam in de groep van verzetsleider van Randwijk. En hebben meerdere Joden onderdak en eten gegeven, met natuurlijk andere acties. Nu heette onze oma van haar achternaam Zoeterman, toen ik vraag of wij van Joodse komaf zijn is daar steeds nee op gezegd en mij aangegeven dat dat een gevoelig onderwerp is, weet iemand hoe wij hier het beste achter kunnen komen? Het is heel vreemd maar ik voel mij Joods en op de een of andere manier lijkt het alsof ik mij tot Israël aangetrokken voel.

 34. deathy zegt:

  kom er gister achter dat mijn overgrootmoeder joods was naar alle waarschijnlijkheid meisjes naam brouwer en ze werd in de familie ook vaak als joods bemoend .
  ze was mijn overgrootmoeder van uit vrouwlijke lijn moeder oma grootmoeder overgrootmoeder ben ik dan ook joods?

 35. Beste Maarten,
  Wat een interessante site, veel informatie.
  Misschien niet de juiste plek om deze vraag te stellen maar waar kan ik info vinden over Duitse joden? Mijn oma van moeders kant naam was Elisabeth Giebel, gehuwd met Ernst Kowallik, (door familieomstandigheden heb ik de naam van mijn moeder) afkomstig uit Berlijn. Na de dood van mijn moeder las ik in haar memoires dat haar moeder joods was, dus was zij ook joods en omdat het erfrecht door de moeder wordt doorgeven? maakt dat mij ook joods.? Hoe is het mogelijk dat de nazi’s Duits/Poolse mannen die met een joodse gehuwd waren met rust lieten en niet afgevoerd hebben.
  Vriendelijke groet,
  Wim

 36. ik sta dr in! :-)

 37. Rita zegt:

  Beroepsnamen joodse achternaam Groenteman, nl.wikipedia.org/wiki/Hanneke_Groenteman

 38. Wieteke zegt:

  Nederlandse familienaam Kapper – dat is ook een joodse beroepsnaam, joodsmonument.nl – achternaam Kapper, 291 zoekresultaten. Bij de oorlogsslachtoffers nagegaan website Oorlogsgravenstichting, ogs.nl,
  50 personen met achternaam Kapper, zie: srs.ogs.nl/

 39. Wieteke zegt:

  In 1947 totaal 174 personen en in 2007 totaal 191 personen met familienaam Kapper in Nederland.
  Nederlandse Familienamenbank achternaam Kapper, documentatie, naamsvermeldingen en literatuurreferenties met een aantal personen achternaam Kapper en van beroep kapper, artikelen uit het tijdschrift verenigingsblad: Misjpoge, zie verder website nljewgen.org/de-vereniging/de-misjpoge/

 40. Weet u iets over de naam De Leuw?
  Komt waarschijnlijk van Leeuw? Mijn oma heette de Leuw, maar ik weet er niks van.
  Hartelijke groeten, Nien

 41. Sonja zegt:

  Visscher – deze naam pas ontdekt bij mijn voorouders.

 42. In mijn familie van moederszijde, Bekker, afkomstig uit Amsterdam voor 1800.

 43. Voor de duidelijkheid mensen;

  Joods ben je als je een aanhanger bent van het Joodse geloof, ongeacht ras. Want zoals jullie allen weten zijn er Europese Joden, Aziatische Joden, Afrikaanse Joden etc.

  Hang je dat geloof niet aan en heb je een over over over grootopa of oma die wel Joods was dan ben je gewoon geen Jood. Klaar!!

  Daarom is de hele bezetting van Palestina ook gewoon fake en onterecht!!! Er is helemaal geen recht op terugkeer voor “Joden” omdat 95 procent van de hedendaagse “Joden” helemaal niet verwant zijn aan de oude Israelieten.

  Denk daar maar eens over na.

 44. Mijn overgrootvader, in 1862 in Slovenië (Oostenrijk) met een titel geboren, is in 1883 naar Nederland gekomen omdat de familie vond dat hij niet ‘ebenbürtig’ ging trouwen. Wij denken dat er ook een andere reden was. Overgrootmoeder, geboren in 1865 in Czernowitz (nu Oekraïne), heeft altijd beweerd dat ze katholiek en niet-Joods was. Ze heette Fischbein. Kun je Fischbein heten en niet Joods zijn?

 45. Iemand beweert dat de Talmoed, de mondelingen leer, los staat van de Tora. Dit is een absolute misvatting.
  Beide zijn onder getuigenis van 1,2 miljoen mensen overgedragen op de Berg Sinaï, van G’d aan Mozes.
  Een leuke ondersteuning hiervoor is: de getalswaarde in het Hebreeuws van mondelinge leer en schriftelijke leer is exact even groot als dat van het woord TORA

 46. Al heel lang bezig met mijn stamboom. Mijn voor-voor..enz vader huwde in 1763 een meisje uit Brummen. Hij was even te voren als militair uit Zwitserland aangekomen in Arnhem.
  Op zijn trouwakte staat hij als Heinrich Souter vermeld.
  Verre verwanten meenden te weten dat hij van Öberrieden kwam.
  Ik heb toen de Mormonen informatie gevraagd en gekregen: uit alle gegevens toen bekend uit die streek kwamen zij tot de conclusie dat mijn voorvader Suter moet hebben geheten, waarschijnlijk in Nederland fout fonetisch opgeschreven, én van Joodse komaf. Mijn vraag is dus of Suter een Joodse naam is.

 47. Bianca Meijer zegt:

  Hoi Mijn meisjes naam is Meijer.Dat is dus de naam van mijn vader Simon Jacob Meijer.
  De lijn van mijn moeder begint met Elisabet Johanna van den berg. Nu mijn vraag is de naam van den berg joods?
  Gr Bianca

 48. Ik snap niet waarom sommigen hier in de reacties het hebben over Israel. De staat Israel bestaat niet. Ook niet in de Taurat, niet in de bijbel, ook niet in de koran. Het enige wat er in alle boeken wordt genoemd, zijn de kinderen van Israel, en de Israëlieten. Dit dien je dus in een ander respectief te plaatsen.

  Frank

 49. Groen, Nelli zegt:

  Ik heet van mezelf Groen en ben geboren in Scheveningen. Mijn grootvader en ooms waren vishandelaar. Mijn vader dook in de oorlog onder omdat hij niet in Duitsland wilde werken maar ook omdat ze vroegen of jij Joods was. Mijn niet Joods levende grootvader zei hem toen te maken dat hij zich ging verstoppen.. Ik weet dat Scheveningen voor de oorlog ook een vrij grote Joodse gemeenschap kende. Hoe kan ik er achter komen of mijn familie daar aan verwant was?

 50. bianca meijer zegt:

  Hoi, ik heb mijn stamboom uitgezocht en kom bij de familie van moijses ladru/ le drue en magdalena Davids. Deze familie kwam uit frankrijk en waren volgens de familieoverleveringen verplicht bekeerd. Wie weet iets meer over deze namen?

 51. Mirjam zegt:

  Mijn echtgenoot en zijn aangetrouwde familie wordt gekoppeld aan verkeerde voorouders in stambomen van anderen op internet. Onze joodse familieleden heb ik nooit gekend, anderen doen zich zo voor als onze familie en dat is vervelend omdat ik alleen maar een voor anderen onbekend aangetrouwd familielid ben. De complete voorouders van mijn man zijn moeder en hun nakomelingen waaronder wijzelf op myheritage allemaal gekoppeld aan zogenaamde smartmatches achternamen, stambomen met daarbij nog in leven zijnde personen zonder toestemming van ons op het internet wereldwijd en zonder ervoor te betalen. Ga ik niet voor inloggen, betalen voor zulke stambomen.

 52. lischer jacob zegt:

  is dit een joodse achter naam

 53. E. Sanders zegt:

  Joods? Laten we bovenal niet vergeten dat het jodendom en geloof is, géén volk of etnische groep! ‘Joods bloed’ is een fabel. Je bent jood als je in het jodendom gelooft, zoals je christen bent als je in het christendom gelooft, etc. (De Palestijnen staan voor wat hun DNA betreft dichter bij Abraham dan 90% van de hedendaagse joden).

 54. Hallo,
  Het waren natuurlijk niet alleen Joden die hun beroep gebruikten om zich te vernoemen. Het is logisch dat bepaalde beroepen, door bepaalde bevolkingsgroepen uitgevoerd, ook door hen werden gebruikt als naam. Denk voor Joden bv aan Groenteman, Goudsmid, Orgelman en bij Christelijken bv aan Koster, Visser, De Meester, Paardenkoper etc. Natuurlijk de uitzonderingen daargelaten, er zullen echt wel Joodse vissers zijn geweest, en ook wel niet joodse orgelmannen. Zoals ik al eerder schreef, heette mijn grootmoeder Maria Bertha Mooleman, wat refereerde aan haar overgrootvader, Baruch Mooleman, een koffiemolenmaker in Wurms.

 55. Sonja zegt:

  Visser achternaam gevonden, joodsmonument.nl, Visscher niet.

 56. Hanneke zegt:

  In mijn kwartierstaat is Visser of Visscher op verschillende manieren geschreven in aktes, onechte tak voorouder Visscher dat is een naam regio Leiden welbekend met varianten waaronder Visser in vroeger eeuwen. Van een genealoog vernomen, dat bij gereformeerde of hervormde gezinnen in gebruik is te zeggen dat men zoon is van het oude volk. Dan verondersteld men dat bedoeld wordt van joodse afkomst, maar dat zou bij christelijke gelovigen bij Leiden niet de betekenis hebben joods te zijn of van joodse afkomst. Vanwege donker uiterlijk werd verondersteld dat mijn oma joods was, zij werkte bij joodse gezinnen in de huishouding en zij kon goed koken alles kosher. Geen enkel bewijs van joodse afkomst gevonden, iedereen was lid van christelijke voorouders, allemaal christelijk gedoopt, het is mij een raadsel gebleven dat mondelinge overleveringen niet op papier gevonden zijn in archieven.

Laat wat van je horen

*

PRAAT VERDER OP HET NAMENFORUM

chardonnay-3d-200

Bestel het leukste namenboek van het jaar

 

'Glimlachen, grinniken en hardop schateren: dit is een van de meest vermakelijke boeken van de afgelopen tijd.' – Ronald Giphart
 
'Echt een heel leuk boek.' – Giel Beelen
 
'Je kunt dit boek op een willekeurige bladzijde openslaan en je komt fantastische verhalen tegen.' – Mattie en Wietze
 
Bestel nu

Bestel het leukste namenboek van het jaar