Levend, doch sprakeloos, gelijkende naar eenen Arbeider

Op 19 september 1833 trof men langs de weg bij Rauwerd een man aan, “levend, doch sprakeloos” en “gelijkende naar eenen Arbeider“.

De mysterieuze vreemdeling werd naar Leeuwarden overgebracht en overleed daar een dag later. Zijn identiteit is kennelijk nooit achterhaald. Uit de overlijdensakte blijkt daarover in ieder geval niets.

Overlijdensakte onbekende man (AlleFriezen.nl)

Overlijdensakte onbekende man (AlleFriezen.nl)

In het jaar Een duizend acht honderd drieëndertig, den eenentwintigsten Dag der maand September des namidags ten half twee uren, zijn voor ons Wethouder Officier van den Burgerlijken Stand der Gemeente van Leeuwarden Provincie Vriesland, gecompareerd,

Johan Georg Eerenstein, oud acht en veertig jaren, Binnenvader in het Stads Ziekenhuis, en Jochem Berents Terguin, oud een en veertig jaren, fungerend Agent van Policie, beide alhier woonachtig,

welke ons verklaard hebben, dat in den avond van den negentienden September dezes jaars levend, doch sprakeloos, aan den weg bij Rauwerd, gevonden is een onbekend persoon van het Mannelijk geslacht, oud, naar gissing, veertig jaren, gelijkende naar eenen Arbeider, vervolgens naar deze Stad vervoerd, en

op den twintigsten dag der maand September des namiddags ten vijf uren, in de Wijk Letter C, Nommer eenhonderd vier en negentig alhier is overleden, en hebben de Declaranten deze Acte, na dat hun dezelve was voorgelezen, nevens ons onderteekend.

[w.g.]


Reacties

 1. RT @Vernoeming: Levend, doch sprakeloos, gelijkende naar eenen Arbeider http://goo.gl/fb/dn8HG #genealogie #overlijdensakte

 2. Levend, doch sprakeloos, gelijkende naar eenen Arbeider http://t.co/08KrApw9 via @Vernoeming

 3. MarcB zegt:

  Hoe zou een arbeider er hebben bijgelopen in die tijd?

 4. Gerard Lemmens zegt:

  Tja, dit doet dan vele vragen reizen ?? Er was dus toendertijd helemaal geen informatie over vermiste personen terwijl met Napoleon dus wel de burgelijke stand was begonnen ? De politie werkte dus niet erg nationaal ?? Waren er geen lijsten met vermiste perosnen ??
  Zo zoek ik nog altijd een Hugenoten kwartier van mij – Frederik Luca(s) bij Utrecht geboren en wonende met zijn vrouw (Petronella van Zutphen) en dochter te Utrecht waar hij Bureauschrijver was. Hij verdwijnt ca. 1810 en ik kan hem nergens in Nederland vinden !!

 5. Gerard, ik denk dat er in die jaren inderdaad maar weinig verdwijningszaken zijn opgelost! Geen opsporingsmiddelen, geen coördinatie enz.

 6. Frits Burghardt zegt:

  Maar waarom zouden ze actief gaan zoeken? Iemand die er uitzag als een arbeider, in de buurt onbekend was en de volgende dag stierf. Geen foto’s, geen vingerafdrukken. Loonde niet.

  • Gerard Lemmens zegt:

   Maar Frits,

   Er werden toch andere mensen vermist dus deze zogenaamde arbeider kon toch iemand zijn die ergens vermist werd ?? Hij kan danwel in de buurt onbekend zijn maar toch niet in het hele land ?
   Groeten,

   Gerard Lemmens

 7. Zoiets kan best, heb zelf ook een voorvader te Brussel die rond 1800 van de een op de andere nacht spoorloos verdween, zelfs zijn vrouw en kinderen wisten van niets. Hij is nooit meer teruggevonden. Het voorval heeft toen nogal wat problemen opgeleverd onder zijn kinderen, die veel problemen ondervonden bij hun huwelijk. Vader was er niet om toestemming te geven, maar er bestond ook geen overlijdensakte van hem..

Laat wat van je horen

*

PRAAT VERDER OP HET NAMENFORUM