Simon Carmiggelt, een familiedrama in aktes

Twee overlijdensaktes bieden een inkijkje in een grote tragedie in de familie van Simon Carmiggelt, schrijver en journalist. Zijn broer kwam om in het concentratiekamp Vught en een maand later overleed zijn vader.

Gezinskaart Herman Carmiggelt, Adriana Bik, Johannes Simon Carmiggelt en Simon Johannes Carmiggelt (voorkant)

Gezinskaart Herman Carmiggelt, Adriana Bik, Johannes Simon Carmiggelt en Simon Johannes Carmiggelt (voorkant)

Simon Johannes Carmiggelt werd op 7 oktober 1913 in Den Haag geboren als jongste van de twee zoons van Herman Carmiggelt, geboren 4 februari 1873 te Brummen, en Adriana Bik, geboren 30 mei 1884 te Gouda. Zijn ouders waren op 15 juli 1908 getrouwd. Het gezin was Nederlands-hervormd.

Gezinskaart Herman Carmiggelt, Adriana Bik, Johannes Simon Carmiggelt en Simon Johannes Carmiggelt (achterkant)

Gezinskaart Herman Carmiggelt, Adriana Bik, Johannes Simon Carmiggelt en Simon Johannes Carmiggelt (achterkant)

Vader was handelsreiziger. Het beroep van zijn moeder is slecht leesbaar, mogelijk staat er “winkelierster in H. Hoeden”. Het gezin woonde sinds 15 mei 1913 aan de Loosduinsekade 206, verhuisde op 4 maart 1915 naar Westeinde 172 en op 25 augustus 1930 naar Druivenstraat 19.

Overlijdensakte Johannes Simon Carmiggelt

Overlijdensakte Johannes Simon Carmiggelt

Carmiggelts oudere broer Johannes Simon (Jan) overleed op 26 september 1943 in het concentratiekamp Vught.

Heden den negentienden November negentienhonderd zes en veertig is door mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente ‘s-Gravenhage, ingeschreven een van den Ambtenaar van den Duitschen Burgerlijken Stand der gemeente Vught ontvangen uittreksel uit het register van overlijden, waaruit blijkt, dat op zes en twintig September negentienhonderd drie en veertig, ten zeven ure, nul minuten, is overleden: Carmiggelt, Johannes Simon, oud drie en dertig jaren, econoom van een vakgroep, geboren en wonende te ‘s-Gravenhage, echtgenoot van: Hesselius, Lolkje Griet, zoon van: Carmiggelt, Herman, overleden en van: Bik, Adriana, zonder beroep, wonende te s-Gravenhage. Hiervan is deze akte opgemaakt.

Overlijdensakte Herman Carmiggelt

Overlijdensakte Herman Carmiggelt

Herman Carmiggelt overleed op 26 oktober 1943, dus een maand na Jan.

Heden den zevenentwintigsten October negentienhonderd drie en veertig verscheen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente ‘s-Gravenhage, Bevers, Gerard Hendrik, oud een en zeventig jaren, bode, wonende alhier, die verklaarde, daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat op zesentwintig dezer, ten vier ure nul minuten, in deze gemeente is overleden: Carmiggelt, Herman, oud zeventig jaren, handelsvertegenwoordiger, geboren te Brummen, wonende alhier, echtgenoot van: Bik, Adriana, zoon van: Carmiggelt, Johannes en van: Busser, Leentje, beiden overleden. Hiervan is deze akte opgemaakt, welke overeenkomstig de Wet is voorgelezen.

chardonnay-3d-200

Waarom we heten zoals we heten

'Glimlachen, grinniken en hardop schateren: dit is een van de meest vermakelijke boeken van de afgelopen tijd.' – Ronald Giphart

'Echt een heel leuk boek.' – Giel Beelen

'Je kunt dit boek op een willekeurige bladzijde openslaan en je komt fantastische verhalen tegen.' – Mattie en Wietze

Bestel nu

4 briljante reacties. Ik ben benieuwd naar de jouwe!

 1. Elsje Heuff zegt

  Simon Carmiggelt schreef een gedicht over dit familiedrama:

  In de trein
  Bij Vught dacht ik: ‘Hier is broer Jan gestorven.’
  En ‘k zag mijn vader, met zijn oud gezicht
  rood opgezwollen, toen het doodsbericht
  zijn late leven toch nog had bedorven.

  Voor moeder kwam een eind aan haar pakketten.
  Zij streed, zolang Jan zat, met eigen wapen,
  stond aan ‘t fornuis haar moed bijeen te rapen,
  zond zeven broden, zeven tegenzetten.

  En ook het reizen was achter de rug.
  Ze gingen met de trein. Daar ligt het kamp.
  Daar zit hij in. Daar woont die ramp.
  Dan zuchtten ze en gingen maar weer terug.

  Ziet ge de boer de vredesakker ploegen?
  Mijn moeder heeft Jans foto op de kast gezet.
  Mijn vader geeft in ‘t graf ‘n antwoord aan die vroegen:
  ‘En de oude man, hoe draagt hij het?’

  —————————————————————-
  Uit: Fabriekswater.

 2. Hans van der Velde zegt

  De moeder van Simon Carmiggelt had op het Westeinde 172 in Den Haag een hoeden en pettenwinkel. De winkel moest in 1938 wijken voor de uitbreiding/ nieuwbouw van het Johannes de Deo ziekenhuis. Op de website van de voormalige drumstellenfabrikant Westend drums (www.westendrums.nl) is een foto te zien van de winkelpui en er staat een leuk stukje van S C uit 1973, over zijn jeugd op het Westeinde.
  Mijn interesse in Simon Carmiggelt werd gewekt door het feit dat hij en ik enkele voorouders delen (hij vijf generaties terug en ik zeven generaties terug) De naam Carmiggelt is een verbastering van de naam Carmicael. De eerste Carmichael die zich in Nederland vestigde was een zekere Robert Carmichael die geboren werd ca 1580 in Monifeet in oost Schotland Hij kwam hier met een Schots regiment olv kolonel Tennyssoon en is in Tiel getrouwd met een Nederlandse vrouw. Via Utrecht is de familie in Brummen (Gld) terecht gekomen. De geboorteplaats van SC z’n vader. Mvgr. Hans van der Velde

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *