Een 100-jarige in de Joodsche Invalide

Een 100-jarige in de Joodsche Invalide

In het gebouw van de Joodsche Invalide te Amsterdam heeft gisterochtend een intieme plechtigheid plaats gehad ter gelegenheid van het feit, dat een der verpleegden M. Elkan 100 jaar was.

De 100-jarige werd achtereenvolgens toegesproken door de heeren L. Snapper, secretaris van de Joodsche Invalide; A.S. Onderwijzer, opperrabbijn van de Nederlandsch Israëlietische Hoofd-Synagoge; mr. Jules Keyzer, voorzitter der Joodsche Invalide; dr. I. H. J. Vos, als vertegenwoordiger van het gemeentebestuur; dr. Ricardo, rabbijn der Portugeesch-Israëlietische Gemeente, en I. Gans, directeur van de Joodsche Invalide. De verschillende sprekers hebben den 100-jarige met mooie souvenirs verrast. Wethouder Vos heeft den jubilaris namens het gemeentebestuur aangeboden een zilveren beker, waarop als inscriptie voorkomt: Het gemeentebestuur van Amsterdam aan M. Elkan 27-7 1828-1928.

Mozes Salomon Elkan in een onbekende krant (collectie Veenhuijzen, CBG)
Mozes Salomon Elkan in een onbekende krant (collectie Veenhuijzen, CBG)

De 100-jarige, die nog zeer opgewekt is, toonde zich zeer verheugd met deze huldiging.

Het Vaderland, 28 juli 1928

De heer M. S. Elkan, de eerste honderdjarige in “De Joodsche Invalide” te Amsterdam, waar 180 ouden van dagen verpleegd worden, werd 21 Juli 1828 geboren. Deze krasse oude heer, van streng orthodoxe beginselen, is een oud-diamantbewerker en tevens de oudste nog levende organisatieman, in welke hoedanigheid men hem algemeen kent als “Maupie Elkan”. Hij bezit dan ook talrijke vrienden en maakt een sympathieken indruk. Hij mag zich in een goede gezondheid verheugen is ook geestelijk nog goed “bij”.

Het Centrum, 31 december 1928

Mozes Salomon Elkan overleed op 20 mei 1930 te Amsterdam. Voor zover ik kan nagaan is hij geboren op 21 juli 1828 en niet op 27 juli, zoals Het Vaderland suggereert en in het foto-onderschrift wordt beweerd.

🤞 Nieuwe blogs in je mail?

Volgen kan ook via Mastodon en RSS.