Eerste luitenant-adjudant A.B.C.D.E.F.G.H.I.J. Lans

De Java-Bode van 12 februari 1889 bericht over het eervolle ontslag van een eerste luitenant-adjudant met een opvallende collectie voorletters:

1ste luitenant-adjudant A.B.C.D.E.F.G.H.I.J. Lans
1ste luitenant-adjudant A.B.C.D.E.F.G.H.I.J. Lans

Dit is geen drukfout. A.B.C.D.E.F.G.H.I.J. Lans komt in de Nederlands-Indische bladen uit de periode 1885-1893 vaker voor. We vinden hem ook terug op verschillende genealogische websites, volgens welke hij voluit Abraham Bertrand Cornelis Diederik Everhard Frederik Gerardus Hendrik Ide Jan zou heten. Een prachtig voorbeeld van een alfabetnaam zoals je die in IndiΓ« wel vaker zag. Ik schreef al eerder over A.B.C.D.E.F.G. Beek, maar Lans doet er nog een paar lettertjes bij.

A.B.C.D.E.F.G.H.I.J.K.L.M.N.O.P.Q.R.S.T.U.V.W.X.Y.Z. Scipio

Ik stuitte op Abraham Lans toen ik in de Indische kranten op zoek was naar een man die een complete alfabetnaam zou hebben: A.B.C.D.E.F.G.H.I.J.K.L.M.N.O.P.Q.R.S.T.U.V.W.X.Y.Z. Scipio, die in dezelfde periode als Lans tweede luitenant bij de schutterij te Makassar zou zijn geweest.

Dat beweerde althans een anonieme ingezondenbrievenschrijver in Het Vaderland van 22 mei 1932. Wie hem niet geloofde, kon het controleren in de Java-Courant van 1886-1890. Dat kan ik helaas niet, want de Java-Courant is niet online doorzoekbaar, maar ik heb wel de Javasche Courant en de Java-Bode doorgeplozen.

In die kranten geen spoor van A. t/m Z. Scipio, maar wel verschillende vermeldingen van A.B.C.D.E.F.G.H.I.J. Lans. Het lijkt er dus sterk op dat onze anonieme zegsman zich heeft vergist. Hij schreef 40 jaar na dato. Kennelijk heeft hij in de loop der tijd de letters K. t/m Z. erbij gefantaseerd en is hij de juiste achternaam vergeten.

Of heeft Scipio toch bestaan? Ik hoop eigenlijk van wel, want hij zou dan hoogstwaarschijnlijk de Nederlander met de meeste voornamen aller tijden zijn. Als je enige informatie over A.B.C.D.E.F.G.H.I.J.K.L.M.N.O.P.Q.R.S.T.U.V.W.X.Y.Z. Scipio hebt, laat het me vooral weten!

🀞 Nieuwe blogs in je mail?

Volgen kan ook via Mastodon en RSS.