Adolf Hitler: zijn geboorte-, huwelijks- en overlijdensakte

In de serie aktes van bekende personen mag Adolf Hitler natuurlijk niet ontbreken. Ook zijn leven laat zich samenvatten in drie aktes van de burgerlijke stand. Hier zijn geboorteakte, huwelijksakte en overlijdensakte.

Adolf Hitler als kind
Adolf Hitler als kind

De geboorteakte

De doop- en geboorteakte van Adolf Hitler (Bildarchiv Preußischer Kulturbesitz)
De doop- en geboorteakte van Adolf Hitler (Bildarchiv Preußischer Kulturbesitz)

Het bovenstaande document, in 1924 afgegeven door het parochiekantoor te Braunau am Inn, is doopakte en geboorteakte in een. In Oostenrijk berustte de burgerlijke stand tot 1939 bij de kerk.

Adolfus(!) Hitler is, zo blijkt uit de akte, op 20 april 1889 geboren op het adres Vorstadt 219 (nieuwe telling 19) te Braunau am Inn. Zijn vader was Alois Hitler, k.k. Zollamts-Offizial, dus zoiets als keizerlijk-koninklijk (Oostenrijks-Hongaars) douaneofficier. Hitlers moeder Klara Pölzl wordt vermeld als echtelijke dochter van Johann Pölzl, boer te Spital in Neder-Oostenrijk, en van Johanna Hitler.

De kleine Adolf werd op 22 april 1889 door Ignaz Probst rooms-katholiek gedoopt. De peters waren Johann en Johanna Prinz. Adolfs tante Johanna Pölzl was doopheffer. Zelfs de naam van de vroedvrouw wordt vermeld: Franziska Pointecker.

De geboorteadvertentie

Geboorteadvertentie - op 20 april 1889 te Braunau am Inn geboren: Adolf Hittler(!), zoon van een k.k. Zollamts-Offizial
Geboorteadvertentie – op 20 april 1889 te Braunau am Inn geboren: Adolf Hittler(!), zoon van een k.k. Zollamts-Offizial

De huwelijksakte

Hitlers huwelijk met Eva Braun werd voltrokken door Gauamtsleiter Walter Wagner. De getuigen waren rijksminister Joseph Goebbels en Hitlers privésecretaris Martin Bormann.

De huwelijksakte van Adolf Hitler en Eva Braun
De huwelijksakte van Adolf Hitler en Eva Braun

De comparanten 1 en 2 verklaren dat zij van zuiver arische afkomst zijn en niet aan enige het huwelijk uitsluitende erfelijke ziekten lijden.

Zij verzoeken in verband met de oorlogsgebeurtenissen wegens buitengewone omstandigheden een oorlogshuwelijk en verzoeken verder de huwelijksaankondiging mondeling in ontvangst te nemen en van alle termijnen afstand te doen.

De verzoeken worden ingewilligd. De mondelinge huwelijksaankondiging is gecontroleerd en correct bevonden.

Ik kom tot de feestelijke huwelijksvoltrekking.

In tegenwoordigheid van de onder 3 en 4 genoemde getuigen vraag ik u,

Mijn Führer Adolf Hitler,

of u het huwelijk wilt aangaan met

Juffrouw Eva Braun.

In dat geval verzoek ik u met “ja” te antwoorden.

Nu vraag ik u,

Juffrouw Eva Braun,

of u het huwelijk wilt aangaan met

Mijn Führer Adolf Hitler.

In dat geval verzoek ik u met “ja” te antwoorden.

Nadat beide verloofden hebben verklaard het huwelijk aan te gaan, verklaar ik het huwelijk voor de wet rechtmatig gesloten.

Berlijn, 29 april 1945.

Voorgelezen en ondertekend:

1: Adolf Hitler
2: Eva Hitler geboren Braun
3: Joseph Goebbels
4: Martin Bormann
5: Walter Wagner

De overlijdensakte

Hitler en Eva Braun pleegden een dag na het huwelijk zelfmoord. Het zou nog negen jaar duren voor Hitlers overlijden “officieel” werd.

De rechtbank van Berchtesgaden stelde op 25 oktober 1956 vast dat Führer en Rijkskanselier Adolf Hitler, gehuwd met Eva Anna Paula Hitler geboren Braun, woonachtig in de Rijkskanselarij te Berlijn, op 30 april 1945 om 15:30 was overleden.

De overlijdensakte van Adolf Hitler
De overlijdensakte van Adolf Hitler

🤞 Nieuwe blogs in je mail?

Volgen kan ook via Mastodon en RSS.