Anna Maria Victoria Martensis Harpensis Trompensis Dunensis

Maarten Harpertszoon Tromp versloeg in 1639 de Spanjaarden in een van de bekendste zeeslagen uit de vaderlandse geschiedenis, de Slag bij Duins. Waarom ik hierover begin? Omdat hij er een dochter naar vernoemde natuurlijk.

Maarten Harpertszoon Tromp (naar een gravure van Jan Lievens)
Maarten Harpertszoon Tromp (naar een gravure van Jan Lievens)

In de woorden van de Java-Bode van 23 mei 1894:

Toen Marten Harpertz. Tromp den slag bij Duins gewonnen had en kort daarop een dochter, gaf hij haar zooveel namen als had zij recht gehad op een plaatsje in den Almanach de Gotha, en daaronder een, die de herinnering aan zijne overwinning moest levendig houden. Zij werd ingeschreven met: Anna Maria Victoria als doop-, Martensis Harpensis Trompensis Dunensis als familienaam.

Een voordeel voor haar zelve, was het toen reeds het gebruik om aan kinderen op den St. Nicolaasdag hun naam in banketletters te geven; eene teleurstelling voor den steenhouwer, welke dien naam op hare grafzerk had te beitelen.

Anna Maria Victoria Martensis Harpensis Trompensis Dunensis – dit potjeslatijn moet kennelijk zoveel betekenen als Anna Maria Overwinning van Maarten Harpertszoon Tromp van Duins.

J.A. Metz geeft in zijn Naval Heroes of Holland (New York, 1902) iets meer details over de manier waarop deze dochter van “Martin Harpertsson Tromp” aan haar naam kwam:

As another testimony of the government’s great satisfaction with the conduct of the admiral, the States General earnestly solicited that to the daughter born to him a fewΒ  days after his return this name should be given, Anna, Maria, Victoria, Martensis, Harpensis, Trompensis, Dunensis.

Think of it! Wonder if the poor thing, loaded down with all this Latinized Dutch, survived?

Volgens de Java-Bode weten we van het bestaan vanΒ Anna Maria Victoria Martensis Harpensis Trompensis Dunensis door de dichter Onno Zwier van Haren, die over haar had gehoord van Frans Fagel, die haar gekend zou hebben.

Een vrij vage bron dus en misschien is het wel een broodjeaapverhaal. Maar het zΓ³u kunnen, dergelijke namen kwamen echt voor. Al heb ik verder niets over haar kunnen vinden, ik hoop dat Anna Maria Victoria Martensis Harpensis Trompensis Dunensis echt heeft bestaan.

🀞 Nieuwe blogs in je mail?

Volgen kan ook via Mastodon en RSS.