Zionistische voornamen in Ede: Balfour Israël en Herbert Samuel

Het Joodse echtpaar Jozef Kahané en Dora Zimmer moet overtuigd zionistisch zijn geweest. Zij gaven hun zoons de veelbetekenende voornamen Balfour Israël (Ede, 21 mei 1923) en Herbert Samuel (Ede,19 juni 1926).

Arthur Balfour door Lawrence Alma-Tadema
Arthur Balfour door Lawrence Alma-Tadema

Om die namen te begrijpen even een duikje in de geschiedenis van de Staat Israël:

Balfour en Israël zijn verwijzingen naar de Balfour-verklaring van 2 november 1917. In deze verklaring zegde de Britse minister van Buitenlandse Zaken Arthur Balfour de zionistische leider Walter Rothschild steun toe voor het stichten van een Joods nationaal tehuis in Palestina.

Herbert Samuel, zelf een zionistische Jood, was de eerste hoge commissaris over het Britse mandaatgebied Palestina (1920-1925) en dus evenals Balfour een belangrijke figuur binnen de zionistische beweging.

Jozef, Balfour en Herbert hebben de oprichting van de Staat Israël  niet meer meegemaakt. Jozef (“Jo”) en Herbert zijn in februari 1945 omgebracht in Auschwitz. Balfour (“Balfi”), die in het verzet zat, was al een kleine twee jaar eerder in Sobibor vermoord.

Moeder Dora en dochter Sascha overleefden de oorlog. Sascha maakte de zionistische droom waar. Ze vertrok kort na de oorlog naar het beloofde land en zou daar de rest van haar leven blijven.

Het gezin Kahané in het Digitaal Monument Joodse Gemeenschap in Nederland
Het gezin Kahané in het Digitaal Monument Joodse Gemeenschap in Nederland

🤞 Nieuwe blogs in je mail?

Volgen kan ook via Mastodon en RSS.