Beklagenswaardiger dan Weezen

Overlijdensadvertenties waren in de negentiende eeuw vaak veel dramatischer en persoonlijker dan tegenwoordig, soms op het lachwekkende af. Deze annonce uit 1867 vind ik daarentegen nogal cru:

Overlijdensadvertentie Catharina Elizabeth Huffmeijer (Algemeen Handelsblad, 17 januari 1867)
Overlijdensadvertentie Catharina Elizabeth Huffmeijer (Algemeen Handelsblad, 17 januari 1867)

Heden overleed ten huize van haren Broeder te Nieuwer-Amstel, in den ouderdom van 46 jaren, onze geliefde Zuster en Behuwdzuster Catharina Elizabeth Huffmeijer, Echtgenoot van Hendrik Neumeijer. Hoe zwaar dit verlies hare beide bedroefde en nog minderjarige Kinderen treft, zal een iegelijk kunnen beseffen die weet dat hun Vader krankzinnig is, en zij daarom beklagenswaardiger dan Weezen zijn.

Nieuwer-Amstel, 14 Januarij 1867.

P. Huffmeijer,
G. Huffmeijer Geb. Ples.
A. Neumeijer,
M. T. Neumeijer.

🀞 Nieuwe blogs in je mail?

Volgen kan ook via Mastodon en RSS.