Coralie en Lucipara: vernoemd naar de schipbreuk op het Lucipara-rif

Een schipbreuk in 1837 leidde tot het ontstaan van een nieuwe voornaam die tot op de dag van vandaag voorkomt onder de nakomelingen van de schipbreukelingen: Lucipara.

Verblijf der schipbreukelingen op de Lucipara-eilanden (J.C.J. Smits, 1885)
Verblijf der schipbreukelingen op de Lucipara-eilanden (J.C.J. Smits, 1885)

In de nacht van 5 op 6 mei 1837 strandde het Nederlandse stoomschip Willem I op de koraalplaat Lucipara ten zuiden van het Molukse eiland Ambon. Aan boord waren François Vincent Henri Antoine ridder de Stuers, net benoemd tot gouverneur van de Molukken, zijn zwangere vrouw en vier kinderen, plus natuurlijk een hele groep andere mensen.

De opvarenden zochten hun toevlucht op de enige droge plek op het rif, zo klein dat ze er maar net op pasten. Pas een maand later werden de 140 schipbreukelingen eindelijk gered.

De Stuers werd hogelijk geprezen voor zijn “vastberadenheid, beleid en voorbeeldig manmoedig gedrag”. Het leverde hem een bevordering tot kolonel op en bij Koninklijk Besluit van 10 mei 1843 kreeg hij toestemming zijn familiewapen te versieren met “een canton van azur, beladen met een klip te midden der golven, op wier top het voorsteven van een schip, alles in derzelver natuurlijke kleuren, benevens het woord Lucipara van goud”.

Een paar maanden na de schipbreuk beviel De Stuers vrouw, jonkvrouwe Adriana Jacqueline de Kock, van een dochter, die de toepasselijke naam Cornelia Govertha Elisa Lucipara de Stuers (Ambon, 19 augustus 1837) kreeg.

François Vincent Henri Antoine de Stuers
François Vincent Henri Antoine de Stuers

“Corry” de Stuers trouwde met Eduard Herman s’Jacob en kreeg vier kinderen. Hoe trots de familie was op het Lucipara-verhaal blijkt wel uit het feit dat zeker vier familieleden ook de naam Lucipara kregen.

Hun zoon François Frederik s’Jacob en zijn vrouw Jacoba Adriana Juckema van Burmania barones Rengers noemden een dochter Wolthera Lucipara s’Jacob (Utrecht, 29 juni 1890).

Corry’s dochter Adriana Jacqueline s’Jacob trouwde met Dirk baron van Hogendorp. Hun dochter Coralie Leopoldina barones van Hogendorp en haar man jonkheer Willem Jan Mari van Eysinga gaven een kind de naam Ephraima Coralie Lucipara van Eijsinga (Groningen, 7 mei 1909). Een broer van Ephraima, jonkheer Cornelis van Eysinga, en zijn vrouw Maria Clara Electra Walburga barones van Harinxma noemden een dochter Coralie Lucipara Leopoldine van Eysinga (Oppenhuizen, 18 januari 1960).

Zou de naam Coralie trouwens een verwijzing naar het koraalrif zijn? Ook een zoon van Corry’s broer jonkheer Eugène Paul Emanuel de Stuers, jonkheer Eugène de Stuers, gebruikte deze naam. Hij en zijn vrouw jonkvrouwe Susanna Teding van Berkhout noemden een dochter Suzanna Coralie Lucipara de Stuers (Bodegraven, 28 november 1909). Zij was onder de naam Cora Vreede-de Stuers bekend als antropologe.

En dan was er nog Eduarda Hermina Cornelia Lucipara Maas (Utrecht, 28 januari 1887). Zij lijkt vernoemd te zijn naar Eduard Herman s’Jacob en Cornelia de Stuers, maar ik heb niet kunnen vaststellen of er een familierelatie is.

Vandaag de dag zijn er minder dan vijf Nederlanders met de voornaam Lucipara. Het is goed mogelijk dat  Coralie Lucipara Leopoldine van Eysinga de enige is. De naam Coralie komt een stuk vaker voor, maar die bestond dan ook al en is geen verzonnen naam zoals Lucipara. Ik hoop dat de naam Lucipara in gebruik blijft, want het zou toch zonde zijn als deze familietraditie zou verdwijnen.

🤞 Nieuwe blogs in je mail?

Volgen kan ook via Mastodon en RSS.