Cornelis en Neeltje 68 jaar getrouwd

Cornelis van de Nes en Neeltje Konijn waren in 1907 maar liefst 68 jaar getrouwd. Reden voor een stukje in de krant.

Cornelis van de Nes (er staat abusievelijk Es) en Neeltje Konijn (CBG)
Op het hierboven afgebeelde echtpaar kan men ten volle de woorden: 'Een in Γ‘lle opzichten gelukkig huwelijk' toepassen; de man C. v. d Es (moet zijn: Nes) genaamd, is 91, de vrouw Neeltje Konijn, is 89 jaar; beiden geboortig uit Edam, bewonen zij de buurtschap Haaldersbroek bij Zaandam. – Onlangs vierden ze hun 68-jarige bruiloft bij hunne jongste kinderen, een tweeling van 50 jaar, door wier zorgen zij een prettigen ouden dag hebben. (CBG)

Cornelis van de Nes, geboren 25 december 1815, arbeider, later landbouwer, trouwde op 28 april 1839 met Neeltje Konijn (Conijn), geboren 18 mei 1818. Volgens de huwelijksakte en het bevolkingsregister is hun beider geboorteplaats Purmerend en niet Edam zoals in het krantenartikel staat. Het is mij niet bekend of ze hun 70-jarige huwelijk nog hebben meegemaakt.

🀞 Nieuwe blogs in je mail?

Volgen kan ook via Mastodon en RSS.