De geboorteakte van Guido Gezelle

In de serie aktes van bekende personen: de geboorteakte van de Vlaamse dichter Guido Gezelle (1830-1899).

Weekblad Het Ypersche Volk publiceerde naar aanleiding van Gezelles honderdste geboortedag op 3 mei 1930 het onderstaande afschrift van de akte, die voor de lezers “zonder twijfel belangwekkend” was.

Guido Gezelle
Guido Gezelle

Nr 454. Ten jare achttien honderd dertig, den eersten Meye, ten vier uren namiddag is voor ons Jacobus de Net, Schepen gelast met den Borgerstaat der Stad Brugge, hoofdplaats der provincie West-Vlaanderen gecompareert,

Pieter Joannes Gezelle,

hovenier, oud acht en dertig jaren, geboren te Heule, woonende te Brugge, Lange Rolleweg A 10 No 85, den welken ons vertoond heeft een kind van het mannelijk geslagt geboren heden middag van hem verklaarder en van

Monica de Vriese,

zijne huisvrouw huishoudster oud zes en twintig jaren geboren te Wyngene en waar aan hij verklaart heeft te geven de voornamen van

Guido Pieter Theodorus Josephus,

de voornoemde verklaringe en vertooninge gedaan in de tegenwoordigheid van Joannes Pille, dienstbode, oud zes en veertig jaren en van Franciscus Poppe, schoenmaker oud drie en vijftig jaren, woonende te Brugge, den vader en getuigen hebben met ons geteekend na voorlezinge, uitgezonderd Franciscus Poppe die verklaart heeft bij onkunde niet te konnen schrijven.

De literatuur houdt zich overigens niet erg strikt aan de geboortenamen Guido Pieter Theodorus Josephus. In Nederlandstalige publicaties worden de voornamen vaak vernederlandst tot Guido Pieter Theodoor Jozef of verlatijnst tot Guido Petrus Theodorus Josephus, terwijl Franstalige auteurs spreken van Guido Pierre Théodore Joseph.

🤞 Nieuwe blogs in je mail?

Volgen kan ook via Mastodon en RSS.