De gestolen fiets van Anne Frank en andere bekenden in politierapporten

Anne Frank, W.F. Hermans, Jacques Presser en Piet Nak deden aangifte van fietsendiefstal, de politie brak in bij de zaak van Otto Frank en Gerard en Karel van het Reve werden gearresteerd.

Een uurtje grasduinen in de meldingsrapporten 1940-1945 van de Amsterdamse politie levert aardig wat bekende namen op.

Anne Frank

Anne Frank, oud 12 jaar, scholier, woont Merwedeplein 37-II alhier, doet aangifte van diefstal van haar rijwiel, gepleegd op 13-4-42 tusschen 12 en 14 uur van voor haar woning. Waarde 45 gulden. Geen vermoeden.
Anne Frank, oud 12 jaar, scholier, woont Merwedeplein 37-II alhier, doet aangifte van diefstal van haar rijwiel, gepleegd op 13-4-42 tusschen 12 en 14 uur van voor haar woning. Waarde 45 gulden. Geen vermoeden.

Otto Frank

In verband met nachtelijke luchtaanvallen moest het tijdens de oorlog op straat volkomen duister zijn. Wie licht naar buiten liet schijnen, kreeg met de politie te maken.

Rapporteeren de Aps. (agenten van politie) Bierenbroodspot (1568) en Braster (2082), dat zij te plm. 9.30 uur nam(iddags) van perceel Prinsengracht 263.huis, alhier, waarin is gevestigd het kantoor van Otto Frank, geb. 12.5.1889 te Frankfurt a.M. (Dld.) Directeur My. ‘Opekta’, wonende Merwedeplein 37.II. alhier, zich door verbrijzeling van het onderpaneel van de straatdeur, zich toegang hebben verschaft tot dat perceelgedeelte, omdat in de hal licht naar de voorzijde uitstraalde. Het licht is door hen gedoofd. Toezicht wordt gehouden. P.v.B. (proces-verbaal) wordt opgemaakt.
Rapporteeren de Aps. (agenten van politie) Bierenbroodspot (1568) en Braster (2082), dat zij te plm. 9.30 uur nam(iddags) van perceel Prinsengracht 263.huis, alhier, waarin is gevestigd het kantoor van Otto Frank, geb. 12.5.1889 te Frankfurt a.M. (Dld.) Directeur My. ‘Opekta’, wonende Merwedeplein 37.II. alhier, zich door verbrijzeling van het onderpaneel van de straatdeur, zich toegang hebben verschaft tot dat perceelgedeelte, omdat in de hal licht naar de voorzijde uitstraalde. Het licht is door hen gedoofd. Toezicht wordt gehouden. P.v.B. (proces-verbaal) wordt opgemaakt.

Jacques Presser

JACOB PRESSER, geb. te A.dam 24-2-1899, leeraar, woont Roerstr. 68 II hoog alh. die aangifte doet van diefstal van een heeren rijwiel op 2-3-1942, tusschen 14.30 en 16.. uur, van af de binnenplaats "joodslyseum" Stadstimmertuinen 1 alh. Geen vermoeden. Wordt behandeld. Waarde F. 30.
JACOB PRESSER, geb. te A.dam 24-2-1899, leeraar, woont Roerstr. 68 II hoog alh. die aangifte doet van diefstal van een heeren rijwiel op 2-3-1942, tusschen 14.30 en 16.. uur, van af de binnenplaats "joodslyseum" Stadstimmertuinen 1 alh. Geen vermoeden. Wordt behandeld. Waarde F. 30.

Gerard Reve en Karel van het Reve

Gerard en Karel van het Reve werden half oktober 1941 gearresteerd op verdenking van het bezit van verboden boeken. De broers kwamen er met een waarschuwing van af, maar moesten wel verklaren “nooit iets tegen de Duitse Weermacht, de NSB ‘of soortgelijke organisaties’ te zullen ondernemen”.

Brengt ap Mollis voor Bur. N. Doelenstraat: Gerard K. van het Reve, 14-12-23 Asd, z. beroep en Karel van het Reve, 19-5-21 Asd, scholier beiden wonende Jos. Israëlkade 166 alhier.
Brengt ap (agent van politie) Mollis voor Bur(eau) N(ieuwe) Doelenstraat: Gerard K. van het Reve, 14-12-23 Asd, z(onder) beroep en Karel van het Reve, 19-5-21 Asd, scholier beiden wonende Jos. Israëlkade 166 alhier.
In bew. voor bur. N. Doelenstraat G.K. v.h. Reve en K. v/h Reve en als verd. diefstal J.F. Koks. (...) De verdachten G.K. van het REVE en K. van het REVE, worden door a.p. Jonker (5197) Bureau Nieuwe Doelenstraat, afgehaald.
In bew(aring) voor bur(eau) N(ieuwe) Doelenstraat G.K. v.h. Reve en K. v/h Reve en als verd(achte) diefstal J.F. Koks. (…) De verdachten G.K. van het REVE en K. van het REVE, worden door a.p. Jonker (5197) Bureau Nieuwe Doelenstraat, afgehaald.

Willem Frederik Hermans

Willem Frederik HERMANS, geb. 1-9-1921 te Amsterdam, assistent Hooger Onderwijs, 1e Helmersstraat 208-III, alhier, doet aangifte van diefstal van zijn heerenrijwiel, merk Germaan D.1240, op 16-5-'44, plm. 16.30 uur, van voor perceel Keizersgracht 444, alhier. Waarde f. 80,-- Geen vermoeden.
Willem Frederik HERMANS, geb. 1-9-1921 te Amsterdam, assistent Hooger Onderwijs, 1e Helmersstraat 208-III, alhier, doet aangifte van diefstal van zijn heerenrijwiel, merk Germaan D.1240, op 16-5-'44, plm. 16.30 uur, van voor perceel Keizersgracht 444, alhier. Waarde f. 70,– Geen vermoeden.

Piet Nak

PIETER FREDERIK WILLEM NAK, geb. A'dam 28-12-06 gepensioneerd, J. v. Lennepkade 157. III doet aangifte van diefstal van zijn rijwiel gepl. op 18-9-43, 14.-14.30 vanaf G. Metsustr.34. Waarde Fl. 75,- geen vermoeden. wordt behandeld.
PIETER FREDERIK WILLEM NAK, geb. A'dam 28-12-06 gepensioneerd, J. v. Lennepkade 157. III doet aangifte van diefstal van zijn rijwiel gepl. op 18-9-43, 14.-14.30 vanaf G. Metsustr.34. Waarde Fl. 75,- geen vermoeden. wordt behandeld.

🤞 Nieuwe blogs in je mail?

Volgen kan ook via Mastodon en RSS.