Een juffrouw met 14 voornamen

Ik had het laatst al over de barones met de twaalf voornamen, maar je hebt natuurlijk altijd baas boven baas. De Rotterdamse politie verhoorde in 1932 een juffrouw die was gezegend met maar liefst veertien namen.

Uit: Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indi毛, 8 april 1939
Uit: Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indi毛, 8 april 1939

Uit Het Vaderland van 20 mei 1932:

Recordhoudster van voornamen

Op toevallige wijze werd dezer dagen door de Rotterdamsche politie ontdekt, dat de Maasstad onder haar inwoners een juffrouw telt, die over niet minder dan…… veertien voornamen beschikt.

Dezer dagen behandelde een inspecteur op een der bureaus te dier stede een kleine zaak, waarvoor hij een juffrouw als getuige hoorde. De juffrouw moest natuurlijk haar naam opgeven en vertelde, dat zij Johanna zoo-en-zoo heette.

Ter controle worden altijd de opgaven van namen naar de ambtenaren van het bevolkingsregister gezonden, die dan een document invullen, waaruit de juistheid van den opgegeven naam kan blijken. Ook ditmaal ontving de inspecteur op zijn bureau de opgave van den ambtenaar, teneinde nu de verschillende documenten te gaan schrijven, die er nu eenmaal ook over kleine, weinig beteekenende zaken moeten worden opgesteld.

De inspecteur heeft een tijdlang met open mond naar het document, dat hij van den burgelijken stand had gekregen, zitten staren, heeft daarop uitgeroepen, dat hij in zijn carri猫re, zooiets nog nooit had meegemaakt, wat ook door oudere collega’s, die er bijgeroepen werden, werd beaamd. De juffrouw heette namelijk niet Johanna zoo-en-zoo, maar Johanna, Huberta, Maria, Anthonia, Martina, Hermina, Paula, Ottilia, Francisca, Augusta, Mathilda, Am茅lia, Sophia, Jos茅fa; en dan had zij nog een achternaam 贸贸k.

Zoo verschaft deze getuige dus aan alle menschen, die over het zaakje ambtelijk documenten moeten invullen, heel wat extra werk. Er moeten zelfs documenten zijn, die voor zooveel namen geen ruimte bieden, zoodat supplementen noodzakelijk zullen blijken. De juffrouw met de veertien voornamen zal zeer waarschijnlijk wel de recordhoudster op dit gebied in de stad zijn.

De juffrouw in kwestie was Johanna Huberta Maria Anthonia Martina Hermina Paula Ottilia Franziska Augusta Mathilda Am茅lia Sophia Josefa Fritschij, geboren Rotterdam 6 augustus 1912, dochter van Martinus Fritschij en Martina Hermina van Dijk. Naar wie zou ze allemaal vernoemd zijn?

Gezinskaart Andries Johannes Overman en Johanna Huberta Maria Anthonia Martina Hermina Paula Ottilia Franziska Augusta Mathilda Am茅lia Asophia Josefa Fritschij (Rotterdam)
Gezinskaart Andries Johannes Overman en Johanna Huberta Maria Anthonia Martina Hermina Paula Ottilia Franziska Augusta Mathilda Am茅lia Sophia Josefa Fritschij (Rotterdam)

 

馃 Nieuwe blogs in je mail?

Volgen kan ook via Mastodon en RSS.