De overlijdensadvertentie van Vincent van Gogh

Het is geen mythe dat Vincent van Gogh pas na zijn dood bekend werd. Dat blijkt alleen al uit de media-aandacht voor zijn overlijden in 1890. Die was er namelijk niet. Het bleef bij deze twee door zijn moeder geplaatste advertenties.

Overlijdensadvertentie Vincent van Gogh
Het Nieuws van den Dag, 2 augustus 1890

Tot droefheid van mij en mijne Kinderen, overleed den 29sten dezer te Auvers s/Oise (Frankrijk), mijn oudste Zoon VINCENT WILLEM, in den ouderdom van 37 jaar.

Wed. Ph. [moet zijn: Th.] VAN GOGH –
A. C. Carbentus
Leiden, 31 Juli 1890. (8399)
Volstrekt eenige kennisgeving

Overlijdensadvertentie Vincent van Gogh
Het Nieuws van den Dag, 16 september 1890

Voor de vele bewijzen van deelneming, ontvangen bij het overlijden van mijnen geliefden Zoon VINCENT WILLEM, betuig ik, ook namens mijne Kinderen, mijn oprechten dank.

Wed. Ths. VAN GOGH-CARBENTUS
Leiden, 13 Sept. 1890. (9908)

🀞 Nieuwe blogs in je mail?

Volgen kan ook via Mastodon en RSS.