De overlijdensakte van Claus von Stauffenberg

In de serie aktes van bekende personen: de overlijdensakte van Claus Schenk Graf von Stauffenberg (1907-1944), die op 20 juli 1944 een mislukte aanslag op het leven van Adolf Hitler pleegde. Hij werd gearresteerd en nog diezelfde dag gefusilleerd.

De overlijdensakte van Claus Schenk von Stauffenberg
De overlijdensakte van Claus Schenk von Stauffenberg

Overlijdensakte
(Burgerlijke Stand Bamberg nr. 989/1951.)

Kolonel Klaus Philipp Maria Schenk graaf von Stauffenberg, rooms-katholiek, woonachtig te Bamberg, Schützenstraße 20, is op 20 juli 1944, uur onbekend, te Berlijn W 35, Bendlerstraße 14 overleden.

De overledene is geboren op 15 november 1907 in Jettingen, district Günzburg (Burgerlijke Stand aldaar nr. 65/1907).

Vader: Alfred Schenk graaf von Stauffenberg,

moeder: Karolina Schenk gravin von Stauffenberg, geboren gravin Üxküll-Gyllenband.

De overledene was gehuwd met Nina Magdalena Elisabeth Vera Lydia Herta Schenk gravin von Stauffenberg, geboren barones von Lerchenfeld, woonachtig te Lautlingen, district Balingen.

Bamberg, 14 november 1951.

De Ambtenaar van de Burgerlijke Stand.

Namens deze,

[w.g.]

Legesvrij.

🤞 Nieuwe blogs in je mail?

Volgen kan ook via Mastodon en RSS.