De voornaam: wie beslist als je er samen écht niet uitkomt?

‘Als een stel er samen echt niet uitkomt met de naam van hun kind’, vroeg een vriendin me laatst, ‘wie neemt dan uiteindelijk de beslissing?’ Het antwoord kwam als een schok: de vader.

Foto: OakleyOriginals / CC BY 2.0
Foto: OakleyOriginals / CC BY 2.0

De vader bepaalt

Daar komt het in de praktijk althans meestal op neer. Volgens de wet heeft degene die de geboorteaangifte doet het recht de voornaam te kiezen en dat is doorgaans de vader (het kan ook iemand anders zijn).

De ambtenaar van de burgerlijke stand gaat bij de aangifte niet na of de moeder akkoord is met de naamkeuze, maar schrijft gewoon op wat de vader opgeeft.

Bij de geboorte van mijn eigen kinderen kreeg ik van het ziekenhuis wel een geboortebewijsje mee met de geboortedatum en de naam. Zo’n briefje heeft echter geen officiële status. Je hoeft het bij de burgerlijke stand niet te laten zien en je kunt gerust afwijken van de naam die je in het ziekenhuis hebt opgegeven.

Niets meer aan te doen…

Ik vermoed (en hoop) dat het maar heel weinig voorkomt dat een vader bewust een andere naam opgeeft dan de moeder wil. Maar wat als het je overkomt? Is er dan nog wat aan te doen?

Als je het samen nog altijd niet eens bent niet. Je kunt voor een naamswijziging naar de rechter stappen, maar zo’n procedure maakt alleen kans van slagen als beide de ouders (aangenomen dat ze allebei ouderlijk gezag hebben) het met de voorgestelde wijziging eens zijn.

Pas dus goed op aan wie je de geboorteaangifte toevertrouwt…

Hoe ging dat bij jou?

Hebben jij en je partner moeite gehad met de naamkeuze? Hoe zijn jullie er uiteindelijk tóch uitgekomen? Deel je verhaal, misschien hebben aanstaande ouders er iets aan!

🤞 Nieuwe blogs in je mail?

Volgen kan ook via Mastodon en RSS.