Waarom noemden Friezen zich De Vries?

In de Nederlandse Familienamenbank is het mooi te zien: de achternaam De Vries komt vooral in Friesland voor.

De Vries betekent “de Fries”. De naam van de provincie werd begin negentiende eeuw, in de tijd dat Napoleon het gebruik van achternamen verplicht stelde, dan ook gespeld als Vriesland.

Eigenlijk is het heel vreemd dat zoveel Friezen, wonende in Friesland tussen de andere Friezen, zich juist De Vries gingen noemen. Welk onderscheidend vermogen had die naam? Bij de Familienamenbank weten ze het ook niet. Daar wordt geopperd:

Het is opvallend dat deze naam ten tijde van de naamsaanneming onder het bewind van de Fransen in 1811-12 massaal door inwoners van Friesland is aangenomen. Een gebaar van regionaal bewustzijn of uit gemak?

Ook interessant is het relatief kleine aantal De Vriezen in Bolsward (het lichtgele stipje in Friesland op de kaart). Woonden daar geen Friezen?

Percentage dragers van de familienaam 'De Vries' per gemeente in 2007 (Nederlandse Familienamenbank)
Percentage dragers van de familienaam ‘De Vries’ per gemeente in 2007 (Nederlandse Familienamenbank)

🀞 Nieuwe blogs in je mail?

Volgen kan ook via Mastodon en RSS.