Dina Miet: broodje aap of niet?

De Amigoe di Curaçao berichtte op 11 oktober 1963 over een Rotterdamse vader die zijn dochtertje Sovietina wilde noemen. Dat mocht niet van de ambtenaar van de burgerlijke stand, maar tegen de naam die de vader vervolgens voorstelde, kon hij niets inbrengen.

Advertentie voor de Aetna Dynamite Company (1890-1900)
Advertentie voor de Aetna Dynamite Company (1890-1900)

Dina Miet moest het kind heten. En zo werd het meisje volgens de Amigoe dan ook ingeschreven. De naam kon onder de toen geldende naamwet inderdaad moeilijk worden geweigerd: Dina en Miet zijn beide bestaande voornamen en een verbod op “ongepaste” voornamen bestond destijds niet.

Toch betwijfel ik of het verhaal waar is. Verhalen over communistische ouders die hun kind deze naamcombinatie wilden geven, deden al in de 19e eeuw de ronde. In de Tilburgsche Courant van 10 september 1899 vinden we bijvoorbeeld het volgende mopje:

Teeken des tijds

Een anarchist geeft op het stadhuis de geboorte van zijn dochtertje aan.
Ambtenaar:”De voornamen?”
Vader: “Dina Miet.”

Sluit dit uit dat er in Nederland echt een Dina Miet rondloopt of heeft rondgelopen? Natuurlijk niet. Het zou kunnen, maar ik heb er geen enkel bewijs voor gevonden. Voorlopig moet ik dit verhaal, helaas, naar het rijk der fabelen verwijzen.

🀞 Nieuwe blogs in je mail?

Volgen kan ook via Mastodon en RSS.