De familie van Dutroux heet niet meer Dutroux

Je zult maar familie zijn van Marc Dutroux. De man wiens naam “in het hedendaagse taalgebruik definitief [wordt] geassocieerd met onderaardse krochten waar onnoemelijke schanddaden gepleegd worden” (Geert van Istendael). Vrijwel iedereen in Dutrouxs directe familie heeft dan ook inmiddels zijn naam veranderd.

Marc Dutroux
Marc Dutroux

De uitzondering is Dutrouxs (ja, zo schrijf je dat) vader Victor Dutroux, die ooit in Telefacts zei: “Ik heb er nooit aan gedacht mijn naam te laten veranderen. Ik ben trots dat ik een Dutroux ben. Enkel Marc heeft onze naam door het slijk gehaald.”

De rest van de familie is minder trots. Je komt ze allemaal tegen in de rubriek naamswijzigingen van het Belgische Staatsblad.

Marc Dutrouxs broers Pol Alain Marc Dutroux en Johan Alain Marc Dutroux en zijn zus Valérie Françoise Thérèse Dutroux kregen bij koninklijk besluit van 20 mei 1997 toestemming de achternaam van hun moeder aan te nemen. De wijziging gold ook voor Pols toen minderjarige kinderen Jean-Pol Luc Frantz Victor Ghislain, Brice Jean-Pol Frantz Victor Ghislain, Loïc Jean-Pol Willy Frantz Victor Ghislain en Noémie Michèle Irène Ghislaine Janny Dutroux, die niet meer de naam van nonkel Marc wilden dragen.

Op dezelfde datum veranderden ook Dany Marc François Dutroux (1977) en Xavier Marc François Dutroux (1979) hun naam. Zij zijn de zoons van Marc Dutroux en zijn eerste vrouw Françoise Dubois. Het tweetal gaat sindsdien door het leven met de achternaam van hun stiefvader.

De drie kinderen van Dutroux en zijn tweede vrouw Michelle Martin, Frédéric (1984), Andy (1993) en Céline (1995), kregen bij koninklijk besluit van 2 april 2002 toestemming tot verandering van hun achternaam. In Knack zei Frédéric Dutroux hierover dat hij zijn achternaam heeft ingekort tot Roux “om niet gebrandmerkt door het leven te gaan”. Andy en Céline hebben een andere naam gekozen.

Verspreiding van de familienaam Dutroux in 1998 (familienaam.be)
Verspreiding van de familienaam Dutroux in 1998 (familienaam.be)

België telde in 1998 – het laatste jaar waarover ik gegevens heb – 69 inwoners met de naam Dutroux. Ik vraag me af hoeveel het er momenteel zijn. Misschien zijn Victor en Marc wel de enige overgebleven naamdragers. In Nederland heeft, voor zover ik kan nagaan, nooit iemand met de naam Dutroux gewoond.

🤞 Nieuwe blogs in je mail?

Volgen kan ook via Mastodon en RSS.