Toen mocht het nog… een achternaam als voornaam

Johan Adriaan Heuff gaf op 16 november 1820 de geboorte van een zoon aan. Het jongetje werd ingeschreven met de voornaam Wouter van Malsen.

De geboorteakte Wouter van Malsen Heuff - '... aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Wouter van Malsen'
De geboorteakte Wouter van Malsen Heuff – ‘… aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Wouter van Malsen’

Wouter van Malsen Heuff was met naam en toenaam vernoemd naar zijn zijn opa van moederskant, Wouter van Malsen. Het is sinds de invoering van de burgerlijke stand weliswaar verboden “geslachtsnamen van bestaande famili毛n” als voornaam te geven, maar in de negentiende eeuw knepen ambtenaren vaak een oogje toe.

In oude aktes van de burgerlijke stand werd geen scheiding aangebracht tussen de voornamen en de achternaam. In Wouters geboorteakte staat duidelijk dat Wouter van Malsen de v贸贸rnaam is, maar in zijn overlijdensakte wordt alleen gesproken van het overlijden van Wouter van Malsen Heuff.

Wie de geboorteakte niet kent, zal waarschijnlijk denken dat de achternaam Van Malsen Heuff is. Z贸 is Wouter ook te vinden in Genlias:

De overlijdensakte van Wouter van Malsen Heuff in Genlias. Als achternaam is abusievelijk Van Malsen Heuff ingevoerd.
De overlijdensakte van Wouter van Malsen Heuff in Genlias. Als achternaam is abusievelijk Van Malsen Heuff ingevoerd.

Op deze manier zijn vroeger meermaals dubbele achternamen ontstaan. Het verbod op het geven van achternamen als voornaam moest dit tegengaan.

Bij wet van 31 mei 1934 werd bovendien bepaald dat geslachtsnamen in aktes voortaan aan de voornamen vooraf moesten gaan, gescheiden door een komma. Als Wouter na 1934 was overleden, zou zijn naam dus zijn vermeld als: Heuff, Wouter van Malsen.

De overlijdensakte Wouter van Malsen Heuff - '... is overleden Wouter van Malsen Heuff'.
De overlijdensakte Wouter van Malsen Heuff – ‘… is overleden Wouter van Malsen Heuff’.

馃 Nieuwe blogs in je mail?

Volgen kan ook via Mastodon en RSS.