De geboorteakte en de voornamen van prinses Irene

We hadden hier al de geboorteaktes van koningin Juliana, prins Bernhard, koningin Beatrix, prins Willem-Alexander en prins Constantijn. Als aanvulling op de verzameling nu de geboorteakte van prinses Irene.

De prinsesjes Margriet, Irene en Beatrix in 1944 (De Wervelwind nr 24)
De prinsesjes Margriet, Irene en Beatrix in 1944 (De Wervelwind nr 24)

Irene kwam op 5 augustus 1939 op Paleis Soestdijk ter wereld en kreeg de voornamen Irene Emma Elisabeth. Emma verwees naar haar overgrootmoeder koningin Emma. Elisabeth was een vernoeming naar haar oudtante Elisabeth van Mecklenburg-Schwerin, groothertogin van Oldenburg. Zij was een zus van prins Hendrik.

De naam Irene ten slotte was gekozen vanwege de betekenis. Irene betekent letterlijk “vrede” en ik denk dat het geen uitleg behoeft waarom Juliana en Bernhard in 1939 voor deze naam kozen.

Het prinselijk paar sprak de naam overigens uit als Iereen, dus zonder de laatste e. Bij het grote publiek is die uitspraak niet aangeslagen. Dat doet me denken aan prinses Ariane: ook haar ouders maakten bekend dat haar naam moet worden uitgesproken als Ariaan en ook bij haar houdt men zich daar meestal niet aan.

Geboorteakte prinses Irene (Algemeen Handelsblad, 7 augustus 1939)
Geboorteakte prinses Irene (Algemeen Handelsblad, 7 augustus 1939)

Heden, den zevenden Augustus negentien honderd negen en dertig, heeft Zijne Koninklijke Hoogheid

Prins Bernhard Leopold Frederik Everhard Julius Coert Karel Godfried Pieter der Nederlanden, Prins van Lippe-Biesterfeld,

oud acht-en-twintig jaren, wonende te Baarn, aan mij, ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Baarn, jonkheer Gerlach Cornelis Joannes van Reenen, burgemeester van Baarn, verklaard, dat op Zaterdag den vijfden Augustus negentien honderd negen en dertig, des voormiddags te een uur, negen minuten, Hem en Zijner Gemalinne, Harer Koninklijke Hoogheid,

Prinses Juliana Louise Emma Marie Wilhelmina der Nederlanden, Prinses van Oranje Nassau, Hertogin van Mecklenburg, Prinses van Lippe-Biesterfeld, enzoovoorts, enzoovoorts,

mede wonende te Baarn, in het Koninklijk Paleis, gelegen aan den Amsterdamschen Straatweg, nummer een, binnen deze gemeente, eene Dochter is geboren, genaamd:

Irene Emma Elisabeth,
Prinses van Oranje Nassau, Prinses van Lippe-Biesterfeld.

Zijne Koninklijke Hoogheid heeft Zijne dochter aan mij vertoond. Een en ander is geschied in tegenwoordigheid van Hendrikus Colijn, oud zeventig jaren, minister van Staat, minister van Aigemeene Zaken, wonende te ‘s-Gravenhage en jonkheer Frans Beelaerts van Blokland, oud zeven-en-zestig jaren, Kamerheer in buitengewonen dienst van Hare Majesteit de Koningin, minister van Staat, vice-president van den Raad van State, wonende te ‘s-Gravenhage. Hiervan is deze acte opgemaakt, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

[w.g.]

Prins Bernhard der Nederlanden, Prins van Lippe-Biesterfeld
H. Colijn
F. Beelaerts van Blokland
G. C. J. van Reenen,

🀞 Nieuwe blogs in je mail?

Volgen kan ook via Mastodon en RSS.