Anton Mussert stamde af van sukkels en druiloren

Het mag weinig verbazing wekken dat Anton Mussert er in het verzetsblad Vrij Nederland niet al te best van afkwam. De schrijvers schuwden bij het zwartmaken van de NSB-leider ook naamkundige argumenten niet.

Anton Mussert gearresteerd op 7 mei 1945
Anton Mussert gearresteerd op 7 mei 1945

Eerder plaatste ik hier al een artikel waarin “dit misbaksel van een man” een veeg uit de pan krijgt omdat hij was getrouwd met zijn tante. Nu een stukje over zijn achternaam uit de editie van 2 juni 1943:

SIBBEKUNDE.

Betreden wij thans het gebied van de Sibbekunde [= genealogie], wier wetenschappelijke beoefenaren bijzonder beijveren de afstamming der namen van menschen na te vorschen, of ook hier stuit de heer Mussert op onoverkomelijke moeilijkheden.

Het middel-Nederlandsch woordenboek wijst op pag. 2018 – 2019 onomstootelijk uit, waar de naam Mussert vandaan komt, n.l. van “museart” of “musart” hetgeen beteekent: 1e. sukkel, druiloor, sul, doeniet, luiaard, buiselaar, 2e. een gemeene vent, verachtelijke kerel, beroerling, ellendeling.

De naam is een teeken. Voorwaar een duidelijk teeken, en wel een eeuwig levend teeken. De wetenschap is onverbiddellijk, ook na de a.s. dood van den leider, zal dit teeken blijven voortleven. Op het terrein van de door de nieuwerordelingen zoo enthousia[s]t gestimuleerde sibbekunde slaat de heer Mussert een ellendig figuur. Hij wete nu waar zijn naam vandaan komt. Wij wisten reeds, zonder de resultaten van het sibbekundig onderzoek, van wat voor soort lieden de man zelf moet afstammen.

Klopt deze duiding van Musserts achternaam? Dat is heel goed mogelijk. Het Woordenboek van de familienamen in Zeeland (2009) van Frans Debrabandere (PDF) geeft als verklaring:

Mussert: Mnl. musaert โ€˜sukkel, beuzelaar, dwaas, lomperdโ€™. Of afl. van musen โ€˜op de doedelzak spelenโ€™. 1381 Heinric Musaert; Jan Musaert, Hontenisse (DEBR. 1999); 1464 Marye Musaerts, Hulst (PARM.).

Mussert was dus ofwel een sukkel, ofwel een doedelzakspeler.

๐Ÿคž Nieuwe blogs in je mail?

Volgen kan ook via Mastodon en RSS.