De bruidegom heet Van Gelder, maar zijn vader Van Lier

Vanaf 1811 was iedereen in Nederland verplicht een vaste achternaam aan te nemen. De naam die een man aannam, gold ook voor zijn nakomelingen. Je mocht dus alleen zelf een naam kiezen als je vader en opa niet meer in leven waren.

Dat de wet niet altijd even strikt werd toegepast, blijkt uit de huwelijksakte van Jacob Benedictus van Gelder, “Meerderjarige zoon van Benedictus Jacobs van Lier en Ester Eliazar“, die op 17 november 1816 trouwde met Roosje Hompes de Jong.

Huwelijksakte Jacob Benedictus van Gelder en Roosje Hompes de Jong (Huwelijksregister 1816, Harlingen, aktenummer 68, p. 68/1-8, AlleFriezen.nl)
Fragment van de huwelijksakte van Jacob Benedictus van Gelder en Roosje Hompes de Jong (Huwelijksregister 1816, Harlingen, aktenummer 68, p. 68/1-8, AlleFriezen.nl)

Jacob had wettelijk alleen een andere achternaam dan zijn vader kunnen dragen als deze voor de tijd van de naamsaanneming was overleden. De huwelijksakte vermeldt echter dat Benedictus en Ester “Echtelieden te Amsterdam” waren. Daaruit mag toch wel worden geconcludeerd dat ze nog in leven waren. Ter vergelijking: in de volgende akte in het huwelijksboek wordt vermeld dat de ouders van de bruid zijn overleden.

Jacobs broers Isaac Benedictus en Eliazer Benedictus voerden wel de naam Van Lier. Het blijft een vooralsnog een raadsel waarom Jacob een andere naam koos en waarom de burgerlijke stand dit heeft geaccepteerd.

🀞 Nieuwe blogs in je mail?

Volgen kan ook via Mastodon en RSS.