Jan Six XI wordt vader van Jan Six XII

Jonkheer Jan Six XI en zijn vrouw Jet Heering hadden geen namenboeken nodig toen vorig jaar bleek dat ze een zoon verwachtten. Het stond al vast dat hij Jan Six XII moest gaan heten.

Rembrandt: Portret van Jan Six , 1654
Rembrandt: Portret van Jan Six, 1654

Twaalf generaties Jan

Dat vond althans Jans vader Jan Six X. Al elf generaties lang, sinds 1618, heette elke oudste zoon in de familie Jan en het zou toch zonde zijn die traditie te doorbreken:

Zo staat zijn vader erop dat, als het zover komt, ook hij zijn zoon Jan zal noemen. Wil zijn vriendin een andere naam, dan geeft ze die maar aan de tweede. Jan Six XI zou het met zijn vriendin bespreken, maar kon nog niets beloven.

De Volkskrant, 26 oktober 2007

Jan X kan tevreden zijn, want Jan XI en zijn vrouw werden op 27 april 2013 de trotse ouders van jonkheer Jan Karel Six: Jan XII. De tweede voornaam Karel is misschien een kleine daad van verzet tegen de traditie, want op Jan Pieter Six alias Jan Six V (1824-1899) na heetten alle Jan Sixen tot nu toe enkel en alleen maar Jan.

Jan Six I (1618-1700) was textielhandelaar en burgemeester van Amsterdam. Hij werd onsterfelijk door het portret dat Rembrandt van Rijn in 1654 van hem maakte. Zijn vrouw Margaretha Tulp was de dochter van Nicolaes Tulp, bekend van Rembrandts De anatomische les van Dr. Nicolaes Tulp. Jan Six X (1947) en Jan Six XI (1978) beheren de omvangrijke kunstcollectie van de familie, die het portret van Jan Six I nog altijd in bezit heeft.

Vaste voornamen in andere families

Er zijn natuurlijk veel meer families waarin steeds dezelfde voornamen terugkomen. In het Duitse vorstenhuis Reuss heet al 800 jaar Γ©lke zoon Heinrich. Mijn vader is Herman van der Meer IV en een neef van mij zou zich Herman V kunnen noemen. Kent jouw familie bepaalde vaste voornamen en vind je het belangrijk zo’n traditie voort te zetten? Ik ben benieuwd naar je mening.

🀞 Nieuwe blogs in je mail?

Volgen kan ook via Mastodon en RSS.