De tweeling Julius en Caesar, geboren met een keizersnede

Omroep MAX laat vandaag live op televisie een keizersnede zien. Volgens een oude traditie krijgen kinderen die zo ter wereld zijn gebracht de naam Caesar. Dat gebeurde in 1868 in het Twentse Haaksbergen:

Haaksbergen , 11 Sept. Op den 4n dezer is hier door middel van de keizersnede (Sectio Caesarea) verlost van twee welgeschapen levende zonen de vrouw van Jan Willem Nijhuis, wonende in eene hut, op 3/4 uur afstand van het dorp. Ter herinnering aan hunne zeldzame geboorte zijn hun de namen gegeven van Julius en Caesar.

De operatie is geschied door den kundigen arts H. Berghege, alhier, bijgestaan door de geneeskundigen, ter Kuile te Enschede, Gantvoort en Beins te Neede. De moeder bevindt zich naar omstandigheden goed en de kinderen zijn welvarend.

Eenige voorname ingezetenen koken dagelijks voor de moeder en ook door de Hervormde Diaconie wordt voorloopig in de behoeften voorzien. Mogten eenige meer gegoeden voor dit thans kostbaar gezin eenige gelden over hebben, dit zou voorzeker welkom zijn.

– Dagblad van Zuidholland en ’s Gravenhage, 12 september 1868

De geboorte van Julius Caesar in een uitgave van Suetonius' De twaalf Caesars uit 1506.
De geboorte van Julius Caesar in een uitgave van Suetonius’ De twaalf Caesars uit 1506.

Volgens de overlevering is de keizersnede of sectio caesarea vernoemd naar Julius Caesar, die zo zou zijn geboren.

Zou jij overwegen je kind Julius of Caesar te noemen als herinnering aan de keizersnede? Laat een reactie achter!

🀞 Nieuwe blogs in je mail?

Volgen kan ook via Mastodon en RSS.