Rolls Royce en Tsjakkalotte: de kinderen van Emile Ratelband

Rolls Royce en Tsjakkalotte: als het om geweigerde voornamen gaat, komen altijd de kinderen van Emile Ratelband ter sprake. Die namen mochten dus niet. Maar hoe heten Ratelbands kinderen dan wél?

Foto: Bas Boerman CC BY-NC 2.0
Foto: Bas Boerman CC BY-NC 2.0

Rolls en Minou

‘De warme bakker E. Ratelband’ – toen nog geen bekende Nederlander – kwam in 1977 voor het eerst in het nieuws. Hij was vader geworden van een tweeling en maakte stampij omdat de door hem gewenste naam voor zijn zoon niet was geaccepteerd.

De ambtenaar van de burgerlijke stand in Arnhem had de voornamen van de vrouwelijke helft van de tweeling zonder problemen ingeschreven: Bethke Christine Minou, roepnaam Minou, naar de ‘luxe automobiel’ waar hij de trotse bezitter van was. Eigenlijk had hij twee zoons gewild, Rolls Jan en Royce Frans, maar het was nu eenmaal anders gelopen. Rolls Royce ging de ambtenaar echter te ver: Rolls en Royce zijn geen voornamen maar achternamen en bovendien was de combinatie bespottelijk. Het kind werd dus ingeschreven als Frans (of Frans Royce, volgens sommige bronnen), maar zijn roepnaam is Rolls.

Ratelband zei in 2001 over de naam van zijn oudste zoon (Provinciale Zeeuwsche Courant, 23 oktober 2001):

Het verhaal gaat dat je een familienaam niet als roepnaam mag gebruiken, maar ik hou niet van dat soort betutteling. Of hij als kind ermee gepest is? Nou en. Daar ben ik ook erg voor, want dan leren die dotjes al vroeg hoe het leven in elkaar zit.

Beau Aimée, Royce en Junior

Over Ratelbands twee volgende kinderen heb ik niets kunnen terugvinden. Kennelijk is er geen controverse rondom hun namen geweest.

In 2001 was het echter weer goed raak. De positiviteitsgoeroe kondigde aan dat hij zijn dochtertje Tsjakkalotte wilde noemen. Hij kreeg bij de burgerlijke stand voor de tweede keer het deksel op de neus: ook deze naam werd geweigerd, ongetwijfeld vanwege het verbod op ‘bespottelijke’ namen. Ratelband liet het kind daarom inschrijven als Ninette Corita Emily Chanal, maar noemt haar Beau Aimée.

Op Beau Aimée volgde in 2007 dan eindelijk de Royce die in 1977 niet mocht: Ratelband werd vader van dochter Royce Romée, roepnaam Royce.

De jongste Ratelband-telg zag in 2009 het levenslicht: Emile Senoa, ‘we noemen hem Junior‘. Voor Ratelbands doen een vrij ingetogen naam, al vraag ik me af waar Senoa vandaan komt. Ik vraag me ook af of het kind wel echt zo heet, want volgens de Nederlandse Voornamenbank is er in Nederland geen enkel jongetje met die naam.

We begonnen dus in 1977 met controverse en we eindigen 32 jaar later met een klein mysterie. Heeft Ratelband de media voor het lapje gehouden? Hoe heet zijn jongste kind écht?

🤞 Nieuwe blogs in je mail?

Volgen kan ook via Mastodon en RSS.