Halley: een komeet met een naamkundig staartje

De komeet van Halley is om de 75 Γ  76 jaar vanaf de aarde zichtbaar. De laatste keer was in 1986, de keer daarvoor in 1910. Het Enschedese echtpaar Hendricus Cornelis Maria IJpenberg en Aleida Hendrika de Graaff moet in dat laatste jaar nogal onder de indruk zijn geweest van Halley:

Edmond Halley, naar wie de komeet is vernoemd (Thomas Murray, ca. 1687)
Edmond Halley, naar wie de komeet is vernoemd (Thomas Murray, ca. 1687)

De komeet van Halley met een staartje.

Een inwoner van EnschedΓ© wiens vrouw in den nacht van Woensdag op Donderdag het leven schonk aan een flink jong meisje, heeft zijn eerstgeborenen den naam gegeven van Halley omdat juist op het tijdstip der geboorte, de staart van de komeet van Halley de aarde een veeg zou geven, of althans aan het uitspansel te zien zou zijn.

De ambtenaar van den burgerlijke stand die bij de aangifte vreemd opkeek, heeft het kind onder dien naam in de register van den burgerlijken Stand ingeschreven.

Tilburgsche Courant, 24 mei 1910

Halley IJpenberg was niet het enige in mei 1910 geboren kind dat naar de komeet werd vernoemd. In de archiefkaartenindex van het Stadsarchief Amsterdam vond ik nog:

  • Henry Arthur Halley Watts, geboren 3 mei 1910
  • Halley Clara Grace Emanuels, geboren 14 mei 1910
  • Wouter Antony Halley van Haasen, geboren 18 mei 1910

Van de verschijning van Halley in 1986 heb ik geen naamkundige sporen gevonden. Wellicht maakte de komeet toen minder indruk dan in 1910.

🀞 Nieuwe blogs in je mail?

Volgen kan ook via Mastodon en RSS.