Vernoemd naar een seriemoordenaar: een kras staaltje van misplaatste vrijheid

Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indi毛 fulmineerde in 1934 tegen de “ongebreidelde vrijheid” in de voornaamgeving die Indi毛 kende. De aanleiding was een vader die zijn dochter Uivertje wilde noemen – naar het vliegtuig de Uiver – maar de krant kende een nog veel krasser voorbeeld.

De Franse seriemoordenaar Henri D茅sir茅 Landru, de Blauwbaard van Parijs, naar wie een echtpaar in Batavia hun kind vernoemde
De Franse seriemoordenaar Henri D茅sir茅 Landru, de Blauwbaard van Parijs, naar wie een echtpaar in Batavia hun kind vernoemde

Nogmaals de Voornamen-kwestie. Kras Staaltje van Misplaatste Vrijheid.

Het geval van den Semarangschen vader, die uit geestdrift voor ons nationaal succes in den vlieg-wedstrijd van Londen naar Melbourne zijn pas-geboren dochter “Uivertje” wilde noemen, gaf ons jl. Maandag aanleiding om te wijzen op de ongebreidelde vrijheid, welke hier te lande bestaat in het geven van voornamen.

Sommigen zullen in de respectabele bedoelingen van den vader wellicht een verontschuldiging hebben gezien voor de keuze van zoo’n zonderlingen meisjes-naam, en daardoor de overtuiging hebben gemist, dat een al te groote vrijheid op dit gebied werkelijk tot zeer afkeurenswaardige consequenties kan leiden.

Thans zijn wij echter in staat, onze bewering met een oneindig veel krasser en absoluut authentiek voorbeeld te bewijzen:

Op een der Europeesche lagere scholen van Batavia werd onlangs een leerling ingeschreven, die volgens het geboorte-register van den Burgerlijken Stand moet luisteren naar de voornamen Landru en Raspoetin!

Met welk een lugubere fantasie moet een vader begiftigd zijn, die zijn kind z贸贸 durft noemen! Hij moet bovendien gespeend zijn van elk glimpje innerlijke beschaving en den meest elementairen eerbied voor het wondere geheim der menschwording, om zoo maar eventjes de namen van twee wereld-beruchte misdadigers aan zijn kind te geven!

Uit dit voorbeeld blijkt naar onze meening afdoende, dat een verscherping van de bepalingen betreffende den Burgerlijken Stand, waarbij de fantasie van sommige “gelukkige” vaders binnen redelijke perken wordt gehouden, zeker niet als een aantasting van de persoonlijke vrijheid kan worden gevoeld.

Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indi毛, 1 november 1934

Nederlands-Indi毛 kende inderdaad geen enkele beperking wat voornamen betrof. De naamwet die tot 1970 in Nederland gold, stamde nog uit de tijd van Napoleon. In Indi毛 is die wet echter nooit ingevoerd.

馃 Nieuwe blogs in je mail?

Volgen kan ook via Mastodon en RSS.