Maria Juana: ‘Die naam is een principiële kwestie’

‘Die naam is een principiële kwestie. De stemming in ons land ten opzichte van de marihuana is zeer negatief Daar wil ik verandering in brengen.’

De Telegraaf, 9 februari 1963. De citaten zijn afkomstig uit dit artikel.
De Telegraaf, 9 februari 1963. De citaten zijn afkomstig uit dit artikel.

De Amsterdamse provo Bart Huges (1934-2000) werd in 1965 wereldberoemd toen hij een gaatje in zijn voorhoofd boorde in een poging om permanent high te worden. ‘Trepanatie’ noemde hij dat. Pogingen hem na de ingreep wegens ontoerekeningsvatbaarheid op te sluiten, mislukten.

Huges kwam al sinds het begin van de jaren zestig regelmatig in het nieuws als voorvechter van mariahuanagebruik. Hij vernoemde in 1963 zelfs zijn kind naar zijn favoriete drug:

Op 19 januari jl. werd in in Amsterdam een kindje geboren dat voorbestemd lijkt geschiedenis te maken. Haar naam: Maria Juana Huges.

Spreek deze naam uit en begrijp dat haar vader, semi-arts Bart Huges, een nieuwe zet meent gedaan te hebben in het ‘marihuette‘- spel, het jongste toppunt van cultuurverdwazing.

Huges merkte al snel dat het geen goed idee is je kind met zo’n naam op te zadelen: naar zijn eigen zeggen sloot zijn geneeskundeopleiding hem uit van de specialisatie psychiatrie toen die naam bekend werd.

Misschien was dat wel de reden dat Huges in 1966 de naam van zijn dochter liet wijzigen, iets waar hij bij mijn weten in de openbaarheid nooit over gesproken heeft. De voornamen Maria Juana bleven weliswaar behouden, maar er is een nieuwe eerste voornaam aan toegevoegd.

Maria Juana heeft dus nooit geschiedenis gemaakt. Zelfs Bart Huges wilde het zijn dochter kennelijk niet aandoen door het leven te moeten als wandelend reclamebord voor drugsgebruik.

Dat Huges ‘marihuana’ associeerde met ‘Maria Juana’, is overigens helemaal niet zo gek. De naam van de drug hangt inderdaad met deze meisjesnamen samen.

🤞 Nieuwe blogs in je mail?

Volgen kan ook via Mastodon en RSS.