Martha Atlantica Océana

Op het blog van het Regionaal Archief Tilburg kwam van de week Maria Germana Oceana van Esch ter sprake, op 30 juli 1900 geboren op zee aan boord van de SS German. Zij was niet de eerste Nederlandse die de voornaam Oceana kreeg.

De Atlantische Oceaan gezien vanuit Ierland (Ronline, CC-ASA 1.0 G)
De Atlantische Oceaan gezien vanuit Ierland (Ronline, CC-ASA 1.0 G)

Mysterieuze voornamen…

Een kwart eeuw eerder, op 27 februari 1876, was in Sneek ter wereld gekomen: Martha Atlantica Océana, dochter van Jean Theodorus Bruno Rameau Winia en Klaasje Scheepstra.

Bij Maria is het waarom van haar opmerkelijke tweede en derde naam overduidelijk, maar voor Martha geldt dat niet.  Zij werd niet geboren op zee en vader Jean was geen zeeman, maar – volgens de geboorteakte – agent van politie Eerste Klasse.

Waarom heette zij dan Atlantica Océana? Het enige wat ik kan bedenken, is dat het een verwijzing naar de achternaam van haar moeder was, maar dat is misschien al te vergezocht.

…en een foute achternaam

Over Martha’s familienaam valt ook nog wel iets te zeggen. Zij stond in het Haagse bevolkingsregister te boek onder de achternaam Rameau Winia, maar eigenlijk heette ze alleen Winia.

Uit haar geboorteakte is dat niet eenduidig op te maken: daar staat alleen dat haar voornamen Martha Atlantica Océana luidden en dat haar vader Jean Theodorus Bruno Rameau Winia heette. Maar wat was nu de achternaam, Winia of Rameau Winia?

Geboorteakte Maria Atlantica Océana (Rameau) Winia (AlleFriezen.nl)
Geboorteakte Maria Atlantica Océana (Rameau) Winia (AlleFriezen.nl)

Als we de geboorteakte van Jean erbij nemen, is het echter overduidelijk: hij is aangegeven met de voornamen Jean Theodorus Bruno Rameau en was de zoon van de ongehuwde Gijske Jans Winia. Zou hij met naam en toenaam naar zijn biologische vader zijn genoemd? Een tweede een namenraadsel in deze familie.

Toegift: een moord

En dan nog dit. Het heeft met naamkunde of genealogie weinig te maken, maar is te mooi – of sensationeel – om niet even te vermelden.

Een zus van Martha, Mathilda Josephina (Rameau) Winia, kwam volgens de Tilburgsche Courant van 18 maart 1911 aan haar einde nadat haar dienstmeisje Impke Beetsma en dier vrijer Pieter Ronner haar in haar bovenwoning aan de Amsterdamse Nicolaas Witsenkade met kokend water hadden overgoten.

De daders werden veroordeeld tot respectievelijk 15 en 11 jaar cel. Dit ondanks het feit dat Pieter na psychiatrisch onderzoek was gekwalificeerd als “een geestelijk abnormaal individu” en “een imbéciel“.

🤞 Nieuwe blogs in je mail?

Volgen kan ook via Mastodon en RSS.