Mozes Hitler en andere Joodse naamgenoten van de Führer

Het hardnekkige gerucht dat Adolf Hitler van Joodse afkomst was, zal wel niet op waarheid berusten. Er waren (of zijn?) echter wel Joden met de naam Hitler.

Dagblad Het Vaderland maakte in juni 1933 – een paar maanden nadat  de nazi’s in Duitsland aan de macht kwamen – melding van 50 “Joodsche Hitlers” uit Warschau die toestemming hadden gevraagd hun naam te veranderen. Onder hen was ook een zekere Mozes Hitler:

Adolf Hitler als kind
Adolf Hitler als kind

MOZES HITLER.
Wij hebben reeds melding gemaakt van de aanvrage om naamsverandering van Joden te Warschau, die den naam Hitler voerden.

Thans wordt nog gemeld, dat dezer dagen een Joodsch ingezetene van Polen, Mozes Hitler genaamd, zich tot het hof van Warschau heeft gewend, teneinde zijn naam te veranderen. Hij verhaalde, dat hij tengevolge van zijn naam door een aantal winkels was geboycot, en dat zijn tienjarig zoontje om dezelfde reden door zijn speelkameraadjes werd geslagen.

Zijn eenentwintigjarige zoon had zijn verloving moeten verbreken, omdat zijn verloofde weigerde, den naam Hitler aan te nemen.

Het hof stond Mozes Hitler toe, zijn naam te veranderen in Mozes Hiller.

Het Vaderland, 10 juni 1933

Ruikt dit naar broodje aap? In het slachtofferregister van Yad Vashem komen wel degelijk verschillende Joodse Hitlers voor.

De Führer spaarde zijn naamgenoten (uiteraard) niet. Baile Hitler-Rom, Khana Hitler-Krewer, Fajcia Hitler-Gärtner, Joszajahu Hitler, Bila Hitler, Moses Hitler, Yoland Hitler, Shrifra Hitler-Schwarz, Henia Hitler, Herman Hitler, Hinda Hitler, twee Yosef Hitlers, Leib Hitler en Salka Hitler vielen aan de nazi’s ten prooi.

Het is niet bekend hoe het Mozes Hitler alias Hiller is vergaan. Hij kan gezien zijn leeftijd niet de Moses Hitler uit het slachtofferregister zijn. Bij Yad Vashem komen twee mogelijke kandidaten voor: Moschek Hiller en Moszek Hiller (Moszek is een Poolse verkleinvorm van Mozes), maar misschien heeft Mozes de oorlog wel overleefd.

🤞 Nieuwe blogs in je mail?

Volgen kan ook via Mastodon en RSS.