Orkanen met een meisjesnaam zijn dodelijker dan die met een jongensnaam

Momenteel raast de orkaan Harvey over de Verenigde Staten. De schade is groot, maar geluk bij een ongeluk: Harvey heeft een jongensnaam. Veel mensen zijn dus goed voorbereid.

Foto: U.S. Department of Defense
Foto: U.S. Department of Defense

Hoe dat zit?

Minder bedreigend

Volgens onderzoekers van de Universiteit van Illinois te Urbana-Champaign worden orkanen met een meisjesnaam als minder gevaarlijk ingeschat dan die met een jongensnaam. Tot die conclusie kwamen ze nadat ze van orkanen uit een periode van 60 jaar de namen hadden vergeleken met het aantal doden dat ze hadden veroorzaakt. De ‘vrouwelijke’ orkanen bleken gemiddeld dodelijker dan de ‘mannelijke’.

Dat ligt niet aan de orkanen zelf, want die krijgen gewoon afwisselend jongens- en meisjesnamen van een vooraf vastgestelde lijst – voor dit jaar Arlene, Bret, Cindy, Don, Emily, Franklin, Gert, Harvey, Irma, Jose, Katia, Lee, Maria, Nate, Ophelia, Philippe, Rina, Sean, Tammy, Vince en Whitney. Het ligt aan de associaties die men bij bepaalde namen heeft: vrouwelijke namen worden als minder bedreigend ervaren.

‘Bij het beoordelen van de kracht van een storm lijken mensen hun opvattingen over het gedrag van mannen en vrouwen te gebruiken’, stelt hoogleraar marketing Sharon Shavitt, een van de onderzoekers. ‘Daardoor lijken orkanen met een meisjesnaam, vooral die met een erg vrouwelijke naam als Belle of Cindy, kalmer en minder hevig.’

Zij en haar collega Kiju Jung vroegen proefpersonen zich voor te stellen dat ze zich op de route van een orkaan bevonden. Zij die bedreigd werden door orkaan ‘Alexandra’, ‘Christina’ of ‘Victoria’ schatten het risico lager in dan zij die orkaan ‘Alexander’, ‘Christopher’ of ‘Victor’ op zich af zagen komen. Het effect was zo groot dat een naamsverandering van het mannelijke Charley naar het vrouwelijke Eloise het dodental zou kunnen verdrievoudigen.

Seksistisch?

Dit is een onvoorzien effect van het in de jaren zeventig ingevoerde ‘geëmancipeerde’ naamgevingsysteem voor orkanen. Sinds 1953 kregen stormen in de VS altijd meisjesnamen, maar in 1979 werd besloten dat er afwisselend mannelijke en vrouwelijke voornamen zouden worden gebruikt.

Is deze manier van naamgeven seksistisch? Dat lijkt me toch niet. Kennelijk worden vrouwen als minder agressief ervaren dan mannen – dat zal voor niemand een verrassing zijn en is volgens mij ook gewoon wáár. Als we uit dit onderzoek iets kunnen concluderen dan is het dat het gewoon niet handig is om orkanen namen te geven waar mensen allerlei onbewuste associaties bij hebben.

Maar wat voor namen moeten orkanen dan krijgen? Mij schiet zo snel niets beters te binnen. Heb jij een idee? Laat een reactie achter!

🤞 Nieuwe blogs in je mail?

Volgen kan ook via Mastodon en RSS.