Noah en Noa: jongensnaam of meisjesnaam?

Noah is een jongensnaam en Noa een meisjesnaam, lees je vaak op namenforums. Is dat echt zo, en zo ja, waar is dat verschil op gebaseerd?

Noach met zijn zoons Sem, Cham en Jafet (Kroniek van Neurenberg)
Noach met zijn zoons Sem, Cham en Jafet (Kroniek van Neurenberg)

Bijbel

Om met die laatste vraag te beginnen: met de Bijbel in de hand kun je dit geslachtsverschil prima verdedigen. Noah is in Nederlandse Bijbelvertalingen niet te vinden, maar is natuurlijk een variant van Noach (ch en h wisselen elkaar in Bijbelse namen wel vaker af; Noachs zoon Cham heet in het Engels en Duits Ham).

Naast Noach, de bouwer van de ark, een man dus, komt in de Bijbel ook een Noa voor. Zij was een dochter van Selofchad; haar zussen droegen de minder fraaie namen Machla, Tirsa, Chogla en Milka. Over haar wordt alleen vermeld dat ze trouwde met haar neef om het bezit in de familie te houden.

Noa betekent ‘de bewegende’, Noa(c)h ‘rust, troost’. In het Hebreeuws zijn dit twee verschillende namen, de een vrouwelijk en de ander mannelijk.

Praktijk

Nu de praktijk. Houden Nederlandse ouders zich een beetje aan dit verschil?

Ja, grotendeels wel:

Verdeling over de geslachten van Noah en Noa in 2014
Verdeling over de geslachten (in %) van Noah en Noa in 2014

Er zijn vorig jaar 622 Noahs geboren, 602 jongens en 20 meisjes. Van de 463 Noa’s waren er 451Β vrouwelijk en 12 mannelijk.

Toch uniseks

Toch is Noah als meisjesnaam wel te verdedigen. In de meeste Engelse Bijbelvertalingen heten zowel de vader van Cham als de dochter van Selofchad Noah (en haar zussen Mahlah, Tirzah, Hoglah en Milcah).

Voor Noa als jongensnaam kun je eveneens naar buitenlandse Bijbels grijpen: in het Welsh, Deens, Zweeds, Estisch en Kroatisch wordt Noachs naam zo gespeld.

Daar kun je dus op wijzen als je je dochter per se Noah of je zoon Noa wilt noemen, maar als je verwarring wilt voorkomen raad ik het af.

Welke spelling vind jij mooier: Noah of Noa? En zou je eerder een jongen of een meisje zo noemen? Laat een reactie achter!

🀞 Nieuwe blogs in je mail?

Volgen kan ook via Mastodon en RSS.