Over Karl-Theodor zu Guttenberg, Joachim von Ribbentrop en barones von Münchhausen

Een klein genealogisch terzijde over de Duitse leugenbaron, ex-doctor en ex-minister Karl Theodor Maria Nikolaus Johann Jacob Philipp Franz Joseph Sylvester Freiherr von und zu Guttenberg: zijn connectie met Joachim von Ribbentrop.

Rijksmininister van Buitenlandse Zaken Joachim von Ribbentrop - de "stiefopa" van ex-bondsminister van Defensie Karl-Theodor zu Guttenberg
Rijksmininister van Buitenlandse Zaken Joachim von Ribbentrop – de "stiefopa" van bondsminister van Defensie Karl-Theodor zu Guttenberg

Adolf von Ribbentrop

Guttenbergs moeder,  Maria de Mercede Christiane Josefine Thekla Walpurga Barbara Gräfin und Edle Herrin von und zu Eltz genannt Faust von Stromberg, scheidde in 1977 van haar baron von und zu Guttenberg en is sinds 1985 getrouwd met niemand minder dan Adolf von Ribbentrop.

Jawel, de zoon van Joachim von Ribbentrop. Ik denk dat we wel kunnen raden naar wie de in 1935 geboren Adolf is vernoemd. Zijn oudste zoon heeft hij doodleuk Joachim genoemd. Ergens in Duitsland loopt dus een nieuwe Joachim von Ribbentrop rond. Ik vraag me af of hij zelf blij is met zijn naam.

Zijn eigen naam heeft Adolf voor zijn kinderen niet aangedurfd; zijn andere zoons heten Dominik, Rudolf en Friedrich.

Schijnadel

Nu ik deze familie toch ter sprake breng: de Ribbentrops zijn een schoolvoorbeeld van schijnadel of nepadel. Zij dragen het adellijke voorvoegsel von en trouwen met adellijke partners. Toch is deze familie niet van adel.

Joachim senior werd geboren als een ordinaire Ribbentrop. Hij liet zich pas op 32-jarige leeftijd adopteren door een ver familielid, Gertrud von Ribbentrop, wier vader in 1884 in de Pruisische adelstand was verheven en daardoor het voorvoegsel von had verkregen.

Sindsdien heette Joachim Ribbentrop – of Ribbensnob, zoals hij ook werd genoemd – dus Joachim von Ribbentrop en was hij “van adel”. Dit trucje om tot adellijke kringen te worden toegelaten werkte, want voor zover ik heb kunnen nagaan zijn al zijn nakomelingen met edellieden getrouwd.

Zoon Rudolf von Ribbentrop koos zich een barones von Münchhausen (over leugenbaron gesproken!) tot vrouw, de voornoemde Adolf trouwde achtereenvolgens met Marion von Strempel en met de ook al genoemde Gräfin und Edle Herrin von und zu Eltz genannt Faust von Stromberg, en zoon Barthold met Brigitte von Trotha (familie van Lothar von Trotha, de hoofdverantwoordelijke voor de Namibische genocide). Bartholds zoon Sebastian tenslotte trouwde in 2001 met Elisabethe barones Schuler von Senden.

De dubieuze status van de “von” Ribbentrops is altijd algemeen bekend geweest. Joachim is ook nooit toegelaten tot de Deutsche Adelsgenossenschaft. Toch heeft dat de echte adel er niet weerhouden deze familie in de arme te sluiten. Wellicht speelt daarbij mee dat Joachim met een steenrijke vrouw was getrouwd. Zoals Goebbels later over hem zei:

Seinen Namen hat er sich gekauft, sein Geld hat er geheiratet, und sein Amt hat er sich erschwindelt.

🤞 Nieuwe blogs in je mail?

Volgen kan ook via Mastodon en RSS.