Palindroomnamen: Folkert Treklof, Yoornaw Wanrooy en Otto Otto

Vrij veel voornamen zijn palindromen. Ada, Anna, Bob, Onno, Reinier, Hannah en ga zo maar door. Als je ze omdraait, staat er nog precies hetzelfde. Palindromische achternamen zijn er eveneens, een van de langste is Knikkink. Maar er zijn ook mensen van wie voor- en achternaam s谩men een palindroom vormen.

Folkert Treklof

Dirk Folkerts uit Veenwouden had zoals zoveel Friezen begin 19e eeuw nog geen achternaam. In 1811 moest hij er op last van Napoleon dan toch aan geloven. Hij moest een vaste familienaam kiezen. Daarvoor draaide hij simpelweg de voornaam van zijn vader om: Folkert werd Treklof.

Akte van naamsaanneming Dirk Folkerts Treklof, Veenwouden 1811 (Tresoar)
Akte van naamsaanneming Dirk Folkerts Treklof, Veenwouden 1811 (Tresoar)

De naamsaanneming gold ook voor zijn kinderen, de 4-jarige Grietje en de 2-jarige Folkert. Folkert ging dus voortaan met de palindroomnaam Folkert Treklof door het leven. Op zijn oude dag haalde hij de krant met zijn naam:

Te Leeuwaarden vierde gisteren een der werklieden bij de Stadswaag zijn 50-jarigen dienst als zoodanig. Iets eigenaardigs bij dezen persoon is, dat, als men zijn naam van achteren af leest, hij eveneens is: “Folkert Treklof”.

Algemeen Handelsblad, 2 juli 1887

Folkert kreeg er in 1852 een naamgenootje bij, want zijn jongere broer Dirk Treklof vernoemde toen een zoon naar hem. Bij dit duo is het gebleven. De achternaam Treklof is helaas in de 20e eeuw uitgestorven.

Yoornaw Wanrooy

Piet en Herlien Wanrooy-Timisela uit Amersfoort lieten op 24 december 1988 een advertentie in de Volkskrant plaatsen waarin ze de geboorte van hun zoon Yoornaw Wanrooy meldden. Bij Folkert Treklof was de achternaam een omkering van de voornaam, hier is het precies omgedraaid.

Hoewel Yoornaw Wanrooy in verschillende taalkundige publicaties wordt genoemd, ben ik er niet van overtuigd dat hij echt zo heet. Volgens de Nederlandse Voornamenbank was er in 2007 geen enkele Nederlander met de naam Yoornaw, maar mogelijk heeft hij v贸贸r die tijd zijn naam veranderd of is hij ge毛migreerd of overleden.

Geboorteadvertentie Yoornaw Wanrooy (de Volkskrant, 24 december 1988, afgedrukt in Onze Taal 58/10, 1989)
Geboorteadvertentie Yoornaw Wanrooy (de Volkskrant, 24 december 1988, afgedrukt in Onze Taal 58/10, 1989)

Otto Otto

De mooiste palindroomnaam (hoewel hij toch minder tot de verbeelding spreekt dan Folkert Treklof en Yoornaw Wanrooy) had Otto Otto, geboren 2 maart 1893 in Koedijk. Otto Otto is niet alleen in zijn geheel een palindroom, maar de voornaam en achternaam zijn dat elk op zichzelf ook nog.

Fragment gezinskaart Otto Otto (Bergen)
Fragment gezinskaart Otto Otto (Bergen)

Bonus: Satoor de Rootas

Een bijzondere vermelding verdient tot slot nog de uit Nederlands-Indi毛 afkomstige achternaam Satoor de Rootas, die door 30 Nederlanders wordt gedragen. Deze naam is zelf (net) geen palindroom, maar verwijst wel naar het beroemde palindromische satorvierkant.

馃 Nieuwe blogs in je mail?

Volgen kan ook via Mastodon en RSS.