Piet Krediet woont hier niet. Of toch wel?

Piebe Krediet en Ymkjen Zijlstra noemden hun zoon in 1894 Piet Krediet. Zadelden ze het kind bewust met een rare naam op of zou de spreekwoordelijke Piet Krediet toen nog niet hebben bestaan?

Vader Piebe Krediet (Leeuwarder Nieuwsblad, 2 juli 1936)
Vader Piebe Krediet (Leeuwarder Nieuwsblad, 2 juli 1936)

Piebe (1855-1936) was in zijn tijd vrij bekend als lithograaf en ook hij werd steevast Piet Krediet genoemd, zo blijkt uit verschillende krantenartikelen. Hij wist dus hoe het was om met zo’n naam door het leven te gaan.

Geboorteakte Piet Krediet (AlleFriezen.nl)
Geboorteakte Piet Krediet, geboren Leeuwarden 27 december 1894, zoon van Piebe Krediet en Ymkjen Zijlstra (AlleFriezen.nl)

🀞 Nieuwe blogs in je mail?

Volgen kan ook via Mastodon en RSS.