Waarom heten prins Filips en prins Laurens nu Filip en Laurent?

Iedereen kent prins Filip en prins Laurent van België. Bijna niemand weet nog dat zij jarenlang Filips en Laurens hebben geheten. Waarom en wanneer zijn ze van naam veranderd? Ik hoop dat een lezer het antwoord heeft, want ik weet het niet.

Update – La Libre meldt over prins Filip: “Dans le courant des années 80, le “s” avait brusquement disparu sur ordre du grand maréchal de la Cour, Sylvain Frey. Ce dernier voulait apparemment éviter la confusion avec Philippe II d’Espagne qui n’a pas laissé que de bons souvenirs en Belgique.”

Prins Filip, vroeger prins Filips (Surtsicna / CC BY-SA 2.0)
Prins Filip, vroeger prins Filips (Surtsicna / CC BY-SA 2.0)

Tweetalige namen

In het meertalige België hebben de meeste leden van de koninklijke familie ook meertalige namen. Koning Albert II heet Albert Felix Humbert Theodoor Christiaan Eugène Marie (Nederlands) of Albert Félix Humbert Théodore Christian Eugène Marie (Frans). Zijn voorganger koning Boudewijn was Boudewijn Albert Karel Leopold Axel Marie Gustaaf of Baudouin Albert Charles Léopold Axel Marie Gustave.

Voor de jongste generatie heeft de familie is dit gebruik grotendeels losgelaten, wat in de praktijk betekent dat de Nederlandse namen verdwijnen. De tweelingzoontjes van prins Laurent heten ook in onze taal Nicolas en Aymeric, en niet Nicolaas en Emmerik.

Een uitzondering is het zoontje van prins Filip, dat in 2003 de Nederlandse namen Gabriël Boudewijn Karel Maria en de Franse namen Gabriel Baudouin Charles Marie kreeg. Zijn oudere zus heet in beide talen Elisabeth Thérèse Marie Hélène. Wikipedia vermeldt als Nederlandse naam wel Elisabeth Theresia Maria Helena, maar dit lijkt het werk van een overijverige taalpurist. Ik heb deze variant in officiële bronnen niet teruggevonden.

Filips Leopold Lodewijk Maria en Laurens Benedikt Boudewijn Maria

Filip en Laurent zelf kregen bij hun geboorte begin jaren 60 wel keurig tweetalige namen: Filips Leopold Lodewijk Maria/Philippe Léopold Louis Marie en Laurens Benedikt Boudewijn Maria/Laurent Benoît Baudouin Marie.

Prins Filip werd vernoemd naar prins Filips van België, de vader van koning Albert I, en verder naar zijn peters koning Leopold III en Luisa Gazelli di Rossana e di Sebastiano, de moeder van koningin Paola. De naam Maria is standaard in het katholieke Belgische koningshuis.

De roepnaam van Laurent had volgens zijn ouders geen familiebetekenis. De kranten merkten wel op dat de oma van (toen nog) prinses Paola Laure heette en de vrouw van de peter van het prinsje Loretta. De herkomst van de naam Benedikt heb ik niet kunnen achterhalen. Boudewijn moet wel verwijzen naar Laurents oom koning Boudewijn.

Prins Filips en prins Laurens - De Friese Koerier (14 april 1960) en De Tijd (23 oktober 1963)
Prins Filips en prins Laurens – De Friese Koerier (14 april 1960) en De Tijd (23 oktober 1963)

Naamsverandering

De zoons van koning Albert II en koningin Paola stonden de eerste jaren van hun leven bekend als prins Filips en prins Laurens. Wanneer en waarom zij Filip en Laurent zijn gaan heten, heb ik helaas niet kunnen achterhalen.

De verandering van Filips in Filip hangt er misschien mee samen dat de naam Filips eigenlijk alleen voor historische personen wordt gebruikt en sterk wordt geassocieerd met de niet bepaald geliefde Filips II van Spanje. Filip daarentegen is in Vlaanderen een gebruikelijke voornaam. Een bijkomend voordeel van deze naamvorm is ook nog eens dat de uitspraak ervan sterk lijkt op die van de Franse variant Philippe. De spelling is nog anders, maar op het gehoor zijn de Franse en Nederlandse naam van de prins nu vrijwel gelijkgetrokken.

Laurens is misschien Laurent geworden omdat de Nederlandse naam van de prins nooit echt is aangeslagen. Ik heb er, wegens een gebrek aan online archieven, weinig zicht op wat de Belgische kranten deden, maar de Nederlandse bladen hebben de prins van het begin af aan vaker Laurent dan Laurens genoemd, terwijl prins Filip(s) wel meestal met zijn Nederlandse naam werd aangeduid.

Dit is allemaal speculatie, want ik weet verder niets over deze naamswijzigingen. Weet iemand meer van deze zaak? Dat moet wel, het kan niet dat hier nooit iets over is gepubliceerd. Dus als je informatie hebt: ik hoor het graag.

🤞 Nieuwe blogs in je mail?

Volgen kan ook via Mastodon en RSS.