Prins Filip wordt koning Philippe

Prins Filip wil, als hij op 21 juli koning der Belgen is geworden, officieel Philippe gaan heten. ‘Wie wetten ondertekent kan dat juridisch gezien slechts onder één naam’, laat een woordvoerder van het paleis weten.

Prins Filip (World Economic Forum/CC-ASA)
Prins Filip (World Economic Forum/CC-ASA)

De ‘naamswijziging’ in Philippe heeft alleen betrekking op officiële documenten en is geen politiek statement. De pers kan de Nederlandse schrijfwijze Filip blijven gebruiken.

Ik zet ‘naamswijziging’ tussen aanhalingstekens omdat Filip eigenlijk altijd al officieel Philippe heette. Tot 1930 was het in België toegestaan voornamen in officiële aktes te vertalen, zodat een persoon tegelijkertijd én Filip én Philippe kon heten. Sindsdien geldt echter de ongewijzigde naam zoals vermeld in de geboorteakte. Het zal niemand verbazen dat dat in Filips geval het Franse Philippe is.

Het informele karakter van Filips Nederlandse naam blijkt ook wel uit het feit dat de Vlamingen het er zelf ook niet helemaal over eens zijn hoe de prins in hun taal nu eigenlijk heet.

Bij Filips geboorte in 1960 kondigde het hof aan dat zijn voornamen Filips Leopold Lodewijk Maria luidden. In de jaren 80 werd volgens La Libre Filips veranderd in Filip om de associatie met Filips II van Spanje te vermijden. De website van de Belgische monarchie noemde de kroonprins tot voor kort Filip Leopold Louis Marie.

Prins Filips en prins Laurens - De Friese Koerier (14 april 1960) en De Tijd (23 oktober 1963)
Prins Filips en prins Laurens, tegenwoordig bekend als Filip en Laurent (De Friese Koerier, 14 april 1960; De Tijd, 23 oktober 1963)

Filip volgt met de keuze voor Philippe in de voetsporen van zijn overgrootvader Albert I. Die heette in het Nederlands aanvankelijk Albrecht, maar verkoos bij zijn troonsbestijging de variant Albert in beide landstalen te gebruiken.

Koning Boudewijn – vroeger in de Vlaamse pers ook Baudewijn of zelfs Baldewijn genoemd – ondertekende wetten ook uitsluitend met Baudouin. Een Vlaamse senator vroeg in 1967 waarom de vorst niet met Boudewijn kon tekenen. Minister van Justitie Pierre Wigny antwoordde daarop: ‘Omdat hij dient te tekenen met de naam die op zijn geboorte-acte staat, en die luidt Baudouin.’

Later loste Boudewijn het probleem op door alleen de letter B leesbaar te schrijven, maar Filip heeft die mogelijkheid niet. Zijn twee namen beginnen elk met een andere letter.

De nieuwe koning heet officieel Philippe en zo zal hij moeten tekenen, al zal hij zich er bij de Vlamingen niet populair mee maken. Ik verwacht wel dat in de pers en in persberichten van het paleis de Nederlandse naam Filip gewoon in gebruik blijkt. Al weet je het nooit: Filips broer prins Laurens kennen we ook al decennia alleen maar als Laurent.

Update 11 juli: Het kernkabinet heeft maandag beslist dat Filip wetteksten en andere officiële documenten zowel met Philippe als met Filip zal ondertekenen.

🤞 Nieuwe blogs in je mail?

Volgen kan ook via Mastodon en RSS.