Regtsingang wegens kindermoord

Een intrigerende geboorteakte uit Breukelen-Nijenrode. Burgemeester Gerard Daniel Duuring deed op 20 oktober 1865 aangifte van de geboorte van een meisje, “aan hetzelve geene Voornaam is gegeven; uit hoofde de aangifte ambtshalve is geschied“.

Geboorteakte kind Maria Geurse
Geboorteakte kind Maria Geurse

Het betrof een dochter van de ongehuwde dienstbode Maria Geurse. Waarom gaf zij haar kind geen naam en waarom is de geboorte aangegeven door de burgemeester?

De overlijdensakte van het kind geeft uitsluitsel. Burgemeester Duuring gaf namelijk nog diezelfde dag het overlijden van het naamloze kind aan. In deze akte wordt over de moeder opgemerkt:

Maria Geurse ongehuwd, van beroep dienstbode, wonende in deze gemeente, tegen wie regtsingang is verleend wegens kindermoord.

Overlijdensakte kind Maria Geurse
Overlijdensakte kind Maria Geurse

🀞 Nieuwe blogs in je mail?

Volgen kan ook via Mastodon en RSS.