Cornelis Aart, we noemen hem Corstiaan

Een paar weken terug spotte ik in een Haagse verloskundigenpraktijk het geboortekaartje van een jongetje genaamd Cornelis Aart, roepnaam Corstiaan.

corstiaan

Het verschijnsel dat de roepnaam volledig afwijkt van de officiële voornamen is volgens mij typisch voor protestants-christelijke kringen. Bij katholieken komt het echter ook wel voor. Lucas Bauer, een van de zoons van Frans Bauer, heet officieel Gerardus Johannes Maria.

De familierubriek van het Nederlands Dagblad en de Provinciale Zeeuwse Courant staan vol met geboorteadvertenties van kinderen die een heel andere roepnaam hebben dan hun officiële namen. Vaak is er wel enige klankovereenkomst:

  • Adriana Maria Hendrika: Dinthe
  • Arie Berend: Bart
  • Hendrik: Dick
  • Jannetje Apolonia Cornelia Christina: Romy
  • Levinus Andries: Luuk
  • Neeltje Jacoba: Liz
  • Siebren Jan: Bram
  • Trijntje Jacoba: Beatrijs
  • Wilna Josina: Liv

Ik begrijp dat ouders uit traditionele milieus hun kinderen graag willen vernoemen, maar er niet zitten te wachten die ouderwetse vernoemingsnamen als roepnaam te gebruiken.

Wat ik niet begrijp, is waarom de roepnaam niet gewoon als eerste officiële naam wordt gegeven. Wat is er mis met Lucas Gerardus Johannes Maria, Bram Siebren Jan of Beatrijs Trijntje Jacoba?

Je kunt aanvoeren dat dat tegen de traditie in gaat, maar het verzinnen van een totaal afwijkende roepnaam is even goed niet traditioneel. En is deze manier van naamgeven eigenlijk niet beledigend voor de vernoemde persoon? Je maakt zo wel heel duidelijk dat je zijn of haar naam niet mooi genoeg vindt om als roepnaam te gebruiken.

Wie kan meer licht werpen op deze traditie? Als je iets weet, hoor ik het graag.

🤞 Nieuwe blogs in je mail?

Volgen kan ook via Mastodon en RSS.