En we noemen hem… Sexpik?

Herinner je jeΒ  Kutje Jacobs nog? In juli vroeg ik de hulp van mijn lezers om na te gaan of deze vrouw echt zo heette. Verschillende mensen waren zo aardig om in het archief de originele akte op te zoeken waarin ze werd vermeld. Met teleurstellend resultaat overigens: Kutje bleek Katje te heten.

Nu heb ik een nieuw namenmysterie. Volgens de genealogische website WieWasWie overleed in 1859 te Gennep een man genaamd Sexpik Bouwmeester.

Sexpik Bouwmeester in WieWasWie
Sexpik Bouwmeester in WieWasWie

Sexpik? Dat kan haast niet kloppen. Helaas heb ik niet kunnen achterhalen hoe hij dan wel heet. Er is online geen scan van de overlijdensakte te vinden, dus ik kan niet nagaan of hier sprake is van een leesfout.

Uit de gegevens op WieWasWie is af te leiden dat Sexpik Bouwmeester in 1784 of 1785 is geboren in Bolsward. Daar is in de doopboeken uit die jaren geen enkele Sexpik te vinden en maar één Bouwmeester, Jetske. Dat laatste zegt niet zoveel, want het is goed mogelijk dat Sexpik, zoals zoveel Friezen, pas in 1811 een achternaam heeft gekregen. Die naam staat dan niet in de doopinschrijving.

Kortom: De naam Sexpik kan haast niet juist zijn, maar hoe heette deze man dan wel? Wie het weet mag het zeggen.

Update

Het mysterie is dankzij Ronn Boef, Bob Coret en Maikel Galama snel opgelost. De scan van de overlijdensakte blijkt wel degelijk online te staan:

sexpik2

Kun je het lezen? Ik las in eerste instantie nog steeds Sexpik, maar bij nadere bestudering blijkt er Japik te staan. De persoon die de akte in de computer heeft ingevoerd, kende deze Friese vorm van Jakob kennelijk niet.

Sexpiks doopinschrijving is ook boven water: er is in 1786 in Bolsward een Japik Bouwmeester geboren, zoon van Egbert Bouwmeester en Sietske Gosses.

Zaak gesloten!

🀞 Nieuwe blogs in je mail?

Volgen kan ook via Mastodon en RSS.