Een rechtszaak om een naam: Trijntje klinkt zo lelijk

De Amsterdamse Trijntje K. probeerde in 1928 haar “lelijke” en “ongebruikelijke” voornaam te laten veranderen in Martine Pauline. De rechter wees het verzoek af en Trijntje bleef Trijntje.

Trijntje Oosterhuis (Tom Beetz / CC-BY-2.0)
Trijntje Oosterhuis (Tom Beetz / CC-BY-2.0)

WAT ZEGT EEN NAAM? Trijntje klinkt zoo leelijk.
De rechtbank te Amsterdam heeft behandeld een verzoek van mej. Trijntje K., aldaar, om haar voornaam te mogen veranderen in de beter klinkende namen Martine Pauline. Ze wordt nl. in den omgang steeds met den naam Tine genoemd; de naam Trijntje is onder de bewoonsters van groote steden als Amsterdam zeer ongebruikelijk en bezorgt haar steeds ergernis, wanneer zij dien ongebruikelijken naam in op haar betrekking hebbende officieele stukken ziet gebezigd.

Doch Trijntje zal Trijntje heeten. De rechtbank toch meende dat een verzoek om naamsverandering steeds goed moet worden onderzocht, aangezien het behoud van dezelfde voornamen voor het bewijs van de eenzelvigheid van den persoon, in het dagelijksch leven een algemeen belang is, dat alleen voor het bijzonder belang van een bepaald persoon moet wijken, wanneer dit laatste belang mocht blijken grooter te zijn.

De aangevoerde gronden toonen echter van eenig aanmerkelijk belang van Trijntje bij de verandering niets aan. De naam Tine kan bij gelijkheid van aanvangsletter even goed als afkorting of roepnaam van Trijntje worden gebruikt als van Martine en het feit, dat Trijntje wanneer zij haar naam in officieele stukken gebezigd ziet, zich over dien, naar zij beweert, ongebruikelijken naam ergert, kan β€” daargelaten, dat de juistheid dier bewering niet kan worden erkend β€”, kwalijk als een ernstig argument worden beschouwd.

Dus werd het verzoek afgewezen.
En Trijntje blijft Trijntje.

Het Vaderland, 12 juni 1928

Populariteit van 'Trijntje' als eerste naam voor vrouwen tussen 1880 en 2009 (Nederlandse Voornamenbank)
Populariteit van ‘Trijntje’ als eerste naam voor vrouwen tussen 1880 en 2009 (Nederlandse Voornamenbank)

De bewering van Trijntje K. dat haar naam in Amsterdam ongebruikelijk was, klopt overigens niet. Het Amsterdamse persoonskaartenarchief bevat maar liefst 4753 kaarten van vΓ³Γ³r 1928 geboren vrouwen met deze naam. Er moeten dus in het Amsterdam van 1928 minstens enkele honderden Trijntjes hebben rondgelopen.

🀞 Nieuwe blogs in je mail?

Volgen kan ook via Mastodon en RSS.