Juliaantje en Bernhardje: 5 tweelingen en een drieling vernoemd naar het vorstenpaar

Lezer M. van Ieperen wees me op een interessante tweeling uit zijn of haar familie: Bernhard en Juliana Beatrix Irene van Ieperen. Meteen vroeg ik me af: zouden er nog meer tweelingen zijn vernoemd naar Juliana en Bernhard?

Juliana en Bernhard Schapendonk (De Sumatra Post, 11 maart 1937)
Juliana en Bernhard Schapendonk (De Sumatra Post, 11 maart 1937)

En ja hoor. Ik vond krantenberichten over nog vier vorstelijke tweelingen en een drieling, geboren in de jaren 1936-1938 (Bernhard en Juliana trouwden op 7 januari 1937). Tijdens de oorlog zijn er misschien nog wel meer geboren, maar in die jaren verscheen dat natuurlijk niet in de krant.

Tweeling genoemd naar de vorstelijke verloofden.

Op 12 September werd het arbeidersgezin Van Hal te Zevenbergen verblijd met de geboorte van een tweeling, een jongen en een meisje De kinderen zijn in de R.-K kerk te Zevenbergschehoek gedoopt.

Het meisje is bij den burgerlijken stand aangegeven als Juliana terwijl het jongetje genoemd is naar Prins Bernhard.

Als bizonderheid kan voorts nog gemeld worden, dat de kapelaan, die de tweelingen heeft gedoopt geboren is op 30 April 1909, den dag waarop H. K. H. Prinses Juliana het levenslicht aanschouwde.

De Indische Courant, 24 september 1936

Een tweeling Juliana-Bernhard

Juist op het uur, waarop het vorstelijk huwelijk te Den Haag werd voltrokken, werd in het gezin Schapendonk van Tilborgh te Capelle (N.-Br.) een tweeling geboren. In verband hiermede werden de babies ten gemeentehuize ingeschreven onder de namen Juliana en Bernhard.

De Sumatra Post, 11 maart 1937

TWEELING MET VORSTELIJKE NAMEN.

Het echtpaar Palmen-Geilen te Broek-Sittard is verblijd met de geboorte van een tweeling. Daar dit gebeuren ongeveer gelijk valt met de blijde verwachting in het Paleis Soestdijk, alsdus meldt de Tel[egraaf], hebben de ouders de kinderen, een jongetje en een meisje, resp. de namen gegeven van Juliana en Bernhard. Het zijn resp. het zesde en het zevende kind in het huisgezin.

Men heeft dit dorpsgebeuren gemeld aan jkvr. baronesse Van Heemstra, hofdame van H. K. H. Prinses Juliana te Soestdijk.

Nieuwe Tilburgsche Courant, 22 januari 1938

Limburgsche tweeling naar Prinselijk paar genoemd

Maandagochtend is op den Heksenberg onder de gemeente Heerlen in het gezin van de familie Peeters-Lutgens een tweeling geboren. De jonggeborenen waren de eersten waarvan de geboorteaangifte op het stadhuis plaats had. In den namiddag werd de tweeling gedoopt in de Gerarduskerk op den Heksenberg door den pastoor der parochie. Zij ontvingen daarbij de namen van Juliana en Bernhard.

De burgemeester van Heerlen was de peter van één van de kinderen, meter was mevr. Haex. Peter van het tweede kind was de heer Kremer, directeur van de Oranje Nassau-mijnen bij wie Peeters in dienst is en meter mevr. Jeanniot, echtgenoote van een van de andere directeuren van de Oranje Nassau-mijnen.

Het Vaderland, 1 februari 1938

DRIELING GEBOREN. Juliana, Bernarda en Wilhelmina.

Het echtpaar Kort-van der Zalm, wonende te Monster, is vannacht verblijd met de geboorte van een drieling. De moeder en de drie kleine meisjes maken het goed. In totaal heeft het echtpaar thans tien kinderen. Reeds eerder werd in dit gezin een tweeling geboren. Van deze tweeling is evenwel één kind, na eenige jaren, overleden.

De drie meisjes hebben de namen Juliana, Bernarda en Wilhelmina gekregen.

Leeuwarder Nieuwsblad, 27 januari 1938

🀞 Nieuwe blogs in je mail?

Volgen kan ook via Mastodon en RSS.