Van Nispen tot Sevenaer genaamd Ruijs de Beerenbrouck

De lijst van langste achternamen van Nederland is een van de populairste artikelen op deze site. Maar ontbreekt daar niet een naam?

De langste namen

Volgens de Nederlandse Familienamenbank – die zich baseert op de Gemeentelijke Basisadministratie van 2007 – zijn de twee langste in Nederland voorkomende achternamen van den Heuvel tot Beichlingen, gezegd Bartolotti Rijnders (51 tekens) en de Vos van Steenwijk genaamd van Essen tot Windesheim (45 tekens).

Niet de persoon in kwestie, maar een familielid: Leo Octave Marie van Nispen tot Sevenaer, burgemeester van Delden (Nieuwe Tilburgsche Courant, 23 november 1929)
Niet de persoon in kwestie, maar een familielid: Leo Octave Marie van Nispen tot Sevenaer, burgemeester van Delden (Nieuwe Tilburgsche Courant, 23 november 1929)

Bij het doornemen van de聽 veertiende lijst van personen of geslachten, wier titels en adeldom op de adelsregisters zijn ingeschreven en op welke toepasselijk zijn de bepalingen van het Koninklijk besluit van 26 januari 1822 (PDF) op de site van de Hoge Raad van Adel stuitte ik echter op de volgende vermelding:

NISPEN TOT SEVENAER (jonkheer Carel Clemens Canisius Marie van),聽 geboren ‘s-Hertogenbosch 31 juli 1928聽 Bij Koninklijk besluit van 30 november 1999, no. 99.005649, is zijn geslachtsnaam聽 gewijzigd in “van Nispen tot Sevenaer genaamd Ruijs de Beerenbrouck”.

Van Nispen tot Sevenaer genaamd Ruijs de Beerenbrouck is met 46 tekens toch echt langer dan de Vos van Steenwijk genaamd van Essen tot Windesheim.

Een ontbrekende naam

Waarom ontbreekt deze naam in de Nederlandse Familienamenbank? Ofwel jonkheer Carel Clemens Canisius Marie is al v贸贸r 2007 overleden en is dus niet meegeteld, ofwel hij heeft zijn naamswijziging nooit laten opnemen in de Gemeentelijke Basisadministratie.

Wat betreft de eerste optie: ik heb geen overlijdensbericht kunnen vinden. Van de tweede optie vraag ik me af of dat mogelijk is. Wordt een gemeente automatisch op de hoogte gesteld van naamswijzigingen of moet de persoon in kwestie zelf met het koninklijk besluit naar de balie?

Een definitief antwoord op de vraag waarom de naamVan Nispen tot Sevenaer genaamd Ruijs de Beerenbrouck ontbreekt in de Nederlandse Familienamenbank heb ik dus nog niet. Ik houd me aanbevolen voor suggesties.

30 langste achternamen van Nederland

馃 Nieuwe blogs in je mail?

Volgen kan ook via Mastodon en RSS.