Geen enkele Vlaamse baby vernoemd naar Albert, slechts drie naar Filip

Sinds op 3 juli bekend werd dat koning Albert II zou aftreden is er in Vlaanderen geen enkel kind naar hem vernoemd. Slechts drie baby’s kregen de naam van de nieuwe koning Filip.

Koningin Mathilde, koning Filip, koning Albert II en koningin Paola (FOD Kanselarij van de Eerste Minister)
Koningin Mathilde, koning Filip, koning Albert II en koningin Paola (FOD Kanselarij van de Eerste Minister)

Uit gegevens van Kind en Gezin blijkt dat er sinds 3 juli in Vlaanderen en Brussel drie kleine Filipjes zijn geboren, op 6 juli, 8 juli en 17 juli. Niemand koos voor de Franse schrijfwijze Philippe. Koning Filip doet het met drie vernoemingen alleszins nog beter dan zijn echtgenote Mathilde en zijn ouders Albert en Paola, die geen enkel naamgenootje mochten begroeten.

De namen van de royals zijn sowieso niet erg populair, al zijn er ouders die hun kinderen overduidelijk monarchistische namen als Filip-Laurent (2011) en Paola Astrid (2008) geven.

Je kunt het gebrek aan vernoemingen zien als symptoom van de Vlaamse desinteresse voor het koningshuis. Er is echter ook een algemenere trend gaande: vernoemen is simpelweg uit de mode.

Anders dan vroeger worden kinderen in de westerse wereld nog maar zelden vernoemd naar bewonderde personen. Een naam moet tegenwoordig vooral mooi klinken. Als die mooie naam toevallig overeenkomt met de van een celebrity, dan haasten ouders zich erbij te zeggen dat hun kind heus niet naar die persoon is vernoemd.

De afgelopen tien jaar zijn in Vlaanderen 53 jongetjes Albert genoemd. Velen van hen kregen hun naam ondanks en niet dankzij het feit dat de koning zo heet.

🀞 Nieuwe blogs in je mail?

Volgen kan ook via Mastodon en RSS.