Vernoemd naar Paul Kruger en verdacht van moord

Verschillende kranten berichtten in 1906 dat de kleinzoon van Paul Kruger was gearresteerd op verdenking van moord. Het bleek een misverstand.

Volgens een bericht in het Algemeen Handelsblad van 17 juli 1906 was in het Zuid-Afrikaanse Rustenburg een zekere Stephanus Paulus Kruger Smit gevangengenomen omdat hij zijn kompaan Herman Davis zou hebben omgebracht.

Paul Kruger
Paul Kruger

De verdachte was volgens de krant een kleinzoon van聽Paul Kruger聽(voluit 聽Stephanus Johannes Paulus), de twee jaar eerder overleden president van Transvaal.

Een kleinzoon van Paul Kruger gearresteerd.

De “Daily Mail” meldt, dat Stephanus Paulus Kruger Smit, kleinzoon van wijlen den oudpresident der Zuidafrikaansche Republiek, te Rustenburg is gevangen genomen, verdacht van moord.

Met zekeren Herman Davis was hij uitgegaan om een begraven schat te zoeken, waarvan Smit kennis droeg, maar daar van Davis sedert 21 Juni, den dag waarop zij uitgingen, niets meer werd vernomen, werd een onderzoek ingesteld. Het bleek toen, dat op een eenzame plaats, zes mijlen van Pretoria, het lijk van Davis lag, met vier kogelwonden in hoofd en hals. Op de kar, waarmede Smit en Davis waren uitgereden, waren ook bloedvlekken gevonden; en dit, met nog eenige andere omstandigheden, werd bezwarend geacht tegen Smit, waarom hij in zijn huis te Rhenosterfontein werd gearresteerd.

De volgende dag verscheen er een rectificatie. De verdachte was helemaal geen familie van Paul Kruger. De verwarring was ontstaan doordat hij met naam en toenaam naar de oud-president was vernoemd. Kruger was dus niet zijn achternaam, maar zijn laatste voornaam.

Geen kleinzoon van President Kruger.

In aansluiting met het gisteren door ons uit de Daily Mail overgenomen bericht, dat “een kleinzoon van wijlen President Kruger” zou zijn gearresteerd onder beschuldiging van moord, kunnen wij mededeelen, dat de daarin bedoelde S. J. P. Kruger Smit, in de wandeling bekend staande als Aap Smit, volgens de Pretoria “Volksstem” in geenerlei familiebetrekking staat tot wijlen President Kruger.

De gelijkenis der namen is het gevolg van den in Zuid-Afrika veel voorkomende gewoonte om kinderen doop- en familienamen van beroemde of bekende personen als voornamen te geven. Er zijn in Afrika meer kinderen, die S. J. P. Kruger als v贸贸rnaam hebben, zonder in de minste familiebetrekking tot wijlen den president te staan. Zoo vindt men ook “Christiaan de Wet“, Pieter Joubers” en andere namen als doopnamen van kinderen.

In Nederland is het geven van achternamen als voornaam niet toegestaan. Een van de doelen van deze beperking is het voorkomen van verwarring over verwantschap. Door het geven van een bepaalde familienaam als voornaam kan ten onrechte de indruk worden gewekt dat de naamdrager aan die familie verwant is.

Dat is precies wat er hier is gebeurd. Omdat de verdachte Stephanus Johannes Paulus Kruger heette, nam men voetstoots aan dat hij wel familie van de president zou zijn.

Terzijde: In 1934 verschenen er weer krantenberichten over een kleinzoon van Paul Kruger die iemand zou hebben gedood. Dit keer was het wel waar. Frederik Christoffel Eloff, de zoon van een dochter van “Oom Paul”, schoot in december 1934 zijn schoonzoon Louis Gustavus Stroh dood.

馃 Nieuwe blogs in je mail?

Volgen kan ook via Mastodon en RSS.