Vernoemd naar twee presidenten

Nederland leefde tijdens de Boerenoorlogen massaal mee met de Afrikaners. Een echtpaar in Schagen was zelfs zo geรซngageerd dat zij twee zoons vernoemden naar presidenten van de Boerenrepublieken.

Monument voor Marthinus Theunis Steyn, president van de Oranje Vrijstaat (1892-1902), in het Rijsterborgherpark in Deventer (JanB46, CC A 3.0 U)
Monument voor Marthinus Theunis Steyn, president van de Oranje Vrijstaat (1892-1902), in het Rijsterborgherpark in Deventer (JanB46, CC A 3.0 U)

Twee presidenten vernoemd

Iemand te dezer plaatse, warm gevoelend met en voor Transvaal, toen het den grooten oorlog met Engeland voerde, noemde zijn tijdens dien oorlog geboren zoon naar den held van Transvaal, naar president Kruger.

Thans is hem weer een zoon geboren en โ€“ verheugd over het herstel van den oud-president Steyn, den trouwen bondgenoot van Oom Paul, werd de tweede den 9den naar dezen president vernoemd, n.l. Martinus Teunis.

Schager Courant, 13 november 1904

Ik heb niet kunnen achterhalen om welke familie het hier gaat. Heeft iemandย een idee? Er waren blijkens het artikel in ieder geval twee zoons:

  • Stephanus Johannes Paulus, geboren 1899-1902 (tijdens de Tweede Boerenoorlog)
  • Martinus Teunis, geboren Schagen 9 november 1904

Update 2 augustus: Het gaat om Johan Paul Roep en Martinus Teunis Roep. Zie de reacties hieronder.

Dit Schager echtpaar was overigens niet het enige dat hun sympathie voor de Boeren in de namen van hun kinderen tot uitdrukking bracht. Als je in Genlias zoekt op geboorteaktes van kinderen genaamd Stephanus Johannes Paulus (de voornamen van Paul Kruger) vind je uitsluitend resultaten uit de tijd van de Tweede Boerenoorlog. Het kan haast niet anders of zij zijn ook naar Kruger vernoemd:

Kinderen genaamd Stephanus Johannes Paulus in Genlias
Kinderen genaamd Stephanus Johannes Paulus in Genlias

๐Ÿคž Nieuwe blogs in je mail?

Volgen kan ook via Mastodon en RSS.