De vondeling Vincent van de Moesdijk, nu Nikodemus Elisabeth Mozes van Daal

Op 17 oktober 1972 vonden voorbijgangers aan de Roermondseweg in Weert een pasgeboren jongetje dat in een grote mand te vondeling was gelegd. Het kind bleek gelukkig kerngezond.

Lawrence Alma-Tadema: De vondst van Mozes (1904)
Lawrence Alma-Tadema: De vondst van Mozes (1904). Bij Niek van Daal ging het er vermoedelijk iets anders aan toe.

Een kleine maand later werd de vondeling op bevel van de president van de Roermondse rechtbank ingeschreven in de burgerlijke stand van de gemeente Weert.

Vincent van de Moesdijk

De president had als naam voorgesteld: Vincent van Weert. Vincent naar Vincentius a Paulo, de patroonheilige van de vondelingen, en Weert naar de vindplaats. Met de voornaam ging de ambtenaar van de burgerlijke stand akkoord, maar de achternaam Van Weert zag hij niet zitten, want die kwam in Weert al voor. Gelukkig had hij een ander idee:

Enerzijds omdat de jongen langs de vroeger zo geheten Moosdijk is gevonden en anderzijds om ook weer niet de al in Weert en omgeving bestaande naam Van de Moosdijk te bezigen werd het vondelingetje Vincent van de Moesdijk genoemd.

Limburgsch Dagblad, 7 november 1972

Overigens bestond de naam Van de Moesdijk ook al, maar volgens de Nederlandse Familienamenbank komt hij in Weert niet voor. Volgens andere bronnen luidde Vincents achternaam Van Moesdijk, inderdaad een niet-bestaande naam.

Nikodemus Elisabeth Mozes van Daal

De Weertse politie kreeg honderden telefoontjes van mensen die de kleine Vincent wilden adopteren. Drie maanden na zijn geboorte bracht de kinderbescherming hem onder bij het gezin Van Daal. Daar kreeg hij nieuwe voornamen: Nikodemus Elisabeth Mozes, roepnaam Niek.

De achtergrond van de eerste twee voornamen ken ik niet, maar Mozes is natuurlijk net als Vincent een typische vondelingennaam:

De naam Mozes haalde het ‘geboorte’-kaartje niet. ‘Mijn moeder had daar moeite mee. Het verwees te duidelijk naar het verhaal van Mozes en het mandje op de Nijl’, zegt Niek.

Volkskrant.nl

Voor de wat minder Bijbelvasten onder u: Mozes werd in een mand tussen het riet langs de oever van de Nijl te vondeling gelegd, dus onder gelijkaardige omstandigheden als Niek van Daal.

Niek heeft in tegenstelling tot zijn grote naamgenoot nog geen volk door de woestijn geleid en nog geen braambos zien branden. Hij is (of was althans in 2003) kraanmachinist in Elsloo. Maar wat niet is, kan nog komen…

🀞 Nieuwe blogs in je mail?

Volgen kan ook via Mastodon en RSS.