Victoria Behaald: politieke vondelingennamen in Maastricht

De Maastrichtse ambtenaar die in de jaren 1814-1815 de namen van vondelingen mocht bedenken, moet intens hebben meegeleefd met de toen woedende napoleontische oorlogen. De namen van de vondelingen laten weinig te raden over.

William Sadler (1782–1839): de Slag bij Waterloo
William Sadler (1782–1839): de Slag bij Waterloo

De vondeling Maria Blocus (‘geblokkeerd’), aangegeven op 8 maart 1814, kreeg een naam die kennelijk verwees naar de blokkade van Maastricht door de Russen kort te voren. De uitval van de Franse troepen een dag later leverde een vondeling FranΓ§oise Sortie (9 maart 1814) op. Nadat de Fransen in Maastricht zich hadden overgegeven kreeg een kind de naam Etienne Paix (18 april 1814). Jean Lajoy (23 augustus 1814) en Philippe Vuurwerk (24 augustus 1814) zullen wel zo zijn genoemd ter ere van de verjaardag van Willem I op 24 augustus.

Daarna bleef het even stil, maar na de Slag bij Waterloo (18 juni 1815) was het weer raak. Victoria Behaald (20 juni 1815),Β Jan Piter Paulus Belle Alliance (29 juni 1815) en Alexander Waterloo (13 juli 1815) spreken voor zich. Naast Waterloo werd ook de Slag bij Quatre-Bras (16 juni 1815) vernoemd: op 22 juni 1815 kreeg een vondeling de naam Victor Quatrebras.

Twee jaar later, kennelijk bij de herdenking van de gebeurtenissen van 1815, vinden we nog drie namen die hieraan herinneren: Frans Aanval (16 juni 1817), Frederik Veldslag (idem) en Willem Zegepraal (17 juni 1817). De voornamen van de laatste twee verwezen wellicht naar prins Frederik en prins Willem (de latere koning Willem II), die bij Waterloo hadden gevochten.

Daarmee was het gedaan met de politieke vondelingennamen, maar over de Maastrichtse vondelingen is nog veel meer interessants te vertellen. Later meer!

🀞 Nieuwe blogs in je mail?

Volgen kan ook via Mastodon en RSS.